Działka 115,0m2, Męcinka, Nowa Męcinka
111 000 zł 965,22 zł/m2

POWIERZCHNIA

115 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu WÓJT GMINY MĘCINKA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości o numerze geodezyjnym 184/28, o powierzchni 0,1152 ha (RIIIa): cena wywoławcza: 111 000,00 zł, wadium: 6 000,00 zł, II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości o numerze geodezyjnym 184/34, o powierzchni 0,2611 ha (RIIIa): cena wywoławcza: 210 000,00 zł, wadium: 11 000,00 zł, O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestników przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. W/w niezabudowane działki położone są w obrębie geodezyjnym Męcinka na terenie miejscowości Nowa Męcinka. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 sierpnia 2020r.: http://www.bip.mecinka.pl/Document/3768) jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony jednostką planistyczną G5MN, na terenie strefy „K’ ochrony krajobrazu kulturowego wsi, z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy. Dostęp docelowy do drogi publicznej asfaltowej w/w działek poprzez gminną działkę nr 184/26 o przeznaczeniu drogowym, w której przebiega wykonana w 2020r. sieć wodno-kanalizacyjna - z możliwością wykonania przyłączy do w/w działek. Dla w/w działek prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta LE1J/000pokaż telefon. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń. Przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbędą się 1 października 2021r. w Urzędzie Gminy Męcinka: 1) o godz. 11:00 – na zbycie działki nr 184/28, 2) o godz. 12:00 - na zbycie działki nr 184/34. I przetarg na zbycie w/w działek, który zaplanowano na dzień 22 lipca 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 10pokaż telefon z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 27 września 2021r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na zakup działki nr 184/28 lub, działki nr 184/34 w Nowej Męcince”. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu telefonicznie pod nr 76 8pokaż telefon, w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 -15:00, w piątek od godz. 7:00 do 14:00, lub elektronicznie: w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Męcinka i sołectwa Męcinka. Kontakt: Urząd Gminy Męcinka tel: 76 8pokaż telefon
Numer oferty: 30889/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Męcinka, Nowa Męcinka

Podobne nieruchomości