To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Męcinka

Działka na sprzedaż Męcinka,

4100 m2
50 000 PLN 12 zł/m2
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu WÓJT GMINY MĘCINKA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału wynoszącego ½ w zabudowanej nieruchomości o numerze geodezyjnym 130 o powierzchni 0,41ha ( BrIV, ŁIV ) obręb geodezyjny MUCHÓW- cena wywoławcza: 50 000,00 zł, wadium: 2 500,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestników przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXIX/182/05 Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2005 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie jednostki planistycznej oznaczonej jednostką: 1)N17RM/MN-teren zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz obiektami usługowymi o charakterze rolniczym, 2) KDW – teren planowanej drogi wewnętrznej. Na terenach oznaczonych symbolami RM/MN dopuszcza się wymienność funkcji zabudowy zagrodowej na funkcję mieszkaniową oraz usługową, z możliwością wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych.Działka położona jest na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”.Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna.Nieruchomość zabudowana jest : 1) budynkiem mieszkalnym dwu-kondygnacyjnym o pow. zabudowy 287 m2 z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, parter budynku użytkowany przez współwłaściciela nieruchomości, pozostałe kondygnacje nieużytkowane, stan techniczny zły ( stopień zużycia określono na poziomie 65%) , 2) dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 26 m2 i 22 m2 – w stanie technicznym do kapitalnego remontu, 3) budynkiem garażowo- gospodarczym wybudowanym ze środków własnych współwłaściciela. Dla w/w działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta LE1J/00005269/2. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń. Przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się 3 września 2021r. w Urzędzie Gminy Męcinka o godz. 11:00 . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2021r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na zakup udziału ½ działki nr 130 w Muchowie” Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu telefonicznie pod nr 76 871 34 54, w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 -15:00, w piątek od godz. 7:00 do 14:00, lub elektronicznie : joanna.zelent@mecinka.plw okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Męcinkai sołectwa Muchów. Kontakt: Urząd Gminy Męcinka tel: 76 871 34 54 ug@mecinka.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 100 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Jaworski gmina: Męcinka miejscowość: Męcinka

Podobne oferty w tej lokalizacji