To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Męcinka

Działka na sprzedaż Męcinka,

1233 m2
300 000 PLN 243 zł/m2
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu WÓJT GMINY MĘCINKA OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, o numerze geodezyjnym 612/1 o powierzchni 0,1233 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka wchodzącej w skład zasobu Gminy Męcinka. Działka położona bezpośrednio przy drodze asfaltowej. Kształt działki zbliżony do prostokąta; działka funkcjonalna, nieruchomość leży na terenie uzbrojonym; działka położona na terenie płaskim, zabudowana w następujący sposób: 1)budynek byłej przychodni (k. XIX w./pocz. XX w., ujęty w gminnej ewidencji zabytków), dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym w zabudowie wolnostojącej, pow. zabudowy – 125 m2, 2) budynek garażowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 17m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 612/1 leży na terenie oznaczonym symbolem: 1) G27 RM/MN- teren zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz obiektami usługowymi o charakterze rolniczym (dopuszcza się wymienność funkcji zabudowy zagrodowej na funkcję mieszkaniową oraz usługową, z możliwością wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych), 2)G11 RM – teren zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym na terenach użytkowanych rolniczo z możliwością jej rozbudowy i uzupełnienia, na terenie strefy „K”- ochrony krajobrazu kulturowego miejscowości. Dla w/w działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta Nr LE1J/00012181/3. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń. Cena wywoławcza: 300 000,00 zł, Wadium: 15 000,00 zł, Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestnika przetargu. Pierwszy przetarg ustalony na dzień 18 sierpnia 2020r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustalony na 26 października 2020r. zakończył się wynikiem negatywnym, a trzeci – w dniu 08 stycznia 2021r. również wynikiem negatywnym. Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanej powyżej odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, pokój nr 24, I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 02.04.2021 r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na zbycie działki nr 612/1 w Męcince”. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.mecinka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mecinka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Męcinka i sołectwa Męcinka. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Męcinka pok. nr 1, tel. 76 871 34 54, ug@mecinka.pl. Kontakt: Urząd Gminy Męcinka tel: 76 871 34 54 ug@mecinka.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 233 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Jaworski gmina: Męcinka miejscowość: Męcinka

Podobne oferty w tej lokalizacji