To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Maróz

Działka na sprzedaż Maróz,

12714 m2
326 000 PLN 26 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 39/26, 39/27, 39/29, 59/23, 59/20, 59/21, położonej w miejscowości Maróz (województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztynek), obręb 0020, o powierzchni 12.714 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00077680/3. 2. Cena wywoławcza wynosi 326.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 715/19 – nieruchomość Maróz 3” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 marca 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godz. 13.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Syndyka z dnia 07 stycznia 2020 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. XVIII GUp 715/19.. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Wiktorska 65/3, 02 – 587 Warszawa, tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl. Kontakt: Syndyk MARWOOD tel: 22 843 44 12 sekretariat@kgkancelaria.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
12 714 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Olsztyński gmina: Olsztynek miejscowość: Maróz

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3866m2 działka Nowy Sącz
działka Nowy Sącz

Sprzedam działkę objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę: *jednorodzinną *bliźniaczą *szeregową W górnej części w sąsiedztwie KDG z przeznaczeniem jako d...

Działka na sprzedaż, Nowy Sącz
750 000 zł
3866 m2 0 194 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2351m2 działka Mosina
działka Mosina

PODANA CENA JEST KWOTĄ WYWOŁAWCZĄ NETTO, DO WYLICYTOWANEJ CENY DOLICZONE ZOSTANIE 23% PODATKU VAT!!! BURMISTRZ GMINY MOSINA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ N...

Działka na sprzedaż, Mosina
435 000 zł
2351 m2 0 185 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 16983m2 działka Bogatynia, Dąbrowskiego
działka Bogatynia, Dąbrowskiego

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze ogłasza III nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogatyni przy ul. Dąbrowskiego (dz. 1/139). Przedmiote...

Działka na sprzedaż, Bogatynia
153 090 zł
16983 m2 0 9 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 20287m2 działka Strychy
działka Strychy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Bialic ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na prawo własności nieruchomości gruntowej Przedmiotem...

Działka na sprzedaż, Strychy
198 000 zł 150 000 zł
20287 m2 0 7 zł/m2