To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Marki

Działka na sprzedaż Marki,

3194 m2
1 182 000 PLN 370 zł/m2
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, zlokalizowana w miejscowości Marki w województwie mazowieckim, o powierzchni 3194m2. Działka ma status budowlany, media w postaci wodociągu, kanalizacji, sieci elektrycznej i gazowej, dostępne są w drodze przylegającej do nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki: § 30 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 100 ME plan ustala : 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 1.1. Przeznaczenie podstawowe Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej ; 1.2. Przeznaczenie uzupełniające Drugorzędny układ drogowy ; Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu ; 1.3. Przeznaczenie dopuszczalne Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m² ; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.1. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej; 2.2. Strefy uciążliwości W strefie 50 m od granic cmentarza ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów stałego pobytu ludzi ; 2.3. Wysokość zabudowy Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ; 2.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1200 m² ; 2.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ; 3. Zasady kształtowania przestrzeni 3.1. Linie zabudowy Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego ; 4. Warunki ochrony przyrodniczej terenu Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo – wodne ; Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych ; Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o ustanowieniu Warszawskiej Strefy Krajobrazu Chronionego dla strefy zurbanizowanej ; 5. Warunki ochrony dóbr kultury W zaznaczonej na rysunku planu strefie archeologicznej, realizacja zabudowy uwarunkowana jest przeprowadzeniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ; 6. Infrastruktura techniczna Dopuszcza się lokalizację : - lokalnych przepompowni ścieków ; - stacji transformatorowych 15/0,4 kV ;
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
3 194 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Wołomiński miejscowość: Marki

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 8400m2 działka Marki
działka Marki

Do sprzedania tereny inwestycyjne, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w województwie mazowieckim, w Markach, w rejonie Czarna Struga, nieopodal węzła drogowego Radzymin-Nieporęt-Warszawa, o powie...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
1 512 000 zł
8400 m2 0 180 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2013m2 działka Marki, Struga, Bez Nazwy
działka Marki, Struga, Bez Nazwy

| Marki, okolica ulicy Legionowej . Działka kształtem zblizona do kwadratu, powierzchnia 2013 m2 . Otoczenie - nowe budynki jednorodzinne lub w zabudowie bliźniaczej. W ulicy znajdują się wszystki...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
875 000 zł
2013 m2 435 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3810m2 działka Marki, zieleniecka
działka Marki, zieleniecka

Przedstawiam ofertę zakupu trzech sąsiadujących ze sobą działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe z funkcja usługową, których jestem wyłącznym właścicielem. Działki te zlokalizow...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
1 428 750 zł
3810 m2 375 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1305m2 działka Marki, Spacerowa
działka Marki, Spacerowa

Atrakcyjnie położona, wśród niskiej zabudowy jednorodzinnej, działka budowlana o prostokątnym, wymiarowym kształcie. Urokliwa, spokojna okolica sprawia, że mieszka się tu jak na wsi. Z jednej strony r...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
498 600 zł
1305,46 m2 382 zł/m2