Działka 1651,0m2, Luzino, Przemysłowa
330 200 zł 200 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 651 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka pod zabudowę mieszkaniową i usługową, niedaleko drogi krajowej Gdańsk-Szczecin! Teren jest płaski o powierzchni 1651m2. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego z którego wynika, iż dopuszcza się: możliwość prowadzenia działalności nieuciążliwej oraz wybudowania budynku usługowego z wbudowanymi maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi, bez określenia proporcji między tymi funkcjami. Nieprzekraczalna linia zabudowy: wynosi 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogami leżącymi poza granicami planu, wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40%; - wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,9; - powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 30%. Wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno - usługowych: maksymalnie 13,0 m dla budynków z dachem spadzistym i maksymalnie 9,0m dla budynków z dachem płaskim, - dla budynków gospodarczych i garażowych: maksymalnie 8,0 m; wymagana forma zabudowy: wolnostojąca. Geometria głównej połaci dachu: - dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno - usługowych – dwu- lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachu o spadku 35 stopni -45 stopni lub płaski, - dla budynków gospodarczych i garażowych - dach dwuspadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachu o spadku 25 stopni-45stopni lub płaski. Polecamy! Oferta doskonała pod względem inwestycyjnym!
Numer oferty: LS02223

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Luzino, Przemysłowa

Podobne nieruchomości