To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Lubiaszów

Działka na sprzedaż Lubiaszów,

2013 m2
47 888 PLN 24 zł/m2
Opis
Burmistrz Wolborza Na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 poz. 65) oraz art.6 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: Obręb ewidencyjny Lubiaszów Stary, kolejny przetarg o obniżonej cenie wywoławczej (przetargi rozstrzygnięte z wynikiem negatywnym odbyły się: I przetarg 14.05.2019, II przetarg 3.09.2019r. kolejne przetargi: 10.12.2019r. 8.04.2020r.) 1. Działka nr 11/17 o pow. 0,2013 ha cena wywoławcza 47 888,-zł. 2. Działka nr 11/19 o pow.0,2013 ha cena wywoławcza 47 888,-zł. 3. Działka nr 11/20 o pow.0,2013 ha cena wywoławcza 47 888,-zł. Gmina Wolbórz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy RB.6730.127.2011.2012 ustalająca warunki zabudowy polegające na budowie budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie zbiornika na ścieki. Działki położone są po wschodniej stronie ulicy Jaśminowej, przy wydzielonej drodze wewnętrznej poprzecznej do ul. Jaśminowej, w której znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacyjna. Działki nie posiadają bezpośrednich przyłączy. Dla działek urządzona jest księga wieczysta PT1P/00056971/0. Do ceny uzyskanej w przetargu dla ww. nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT. Obręb ewidencyjny Lubiatów, kolejny przetarg (przetargi rozstrzygnięte z wynikiem negatywnym odbyły się: I przetarg 3.09.2019, II przetarg 10.12.2019r. kolejny przetarg 8.04.2020r.) 1. Działka nr 322/3 o pow. 0,1696 ha cena wywoławcza 28 400,- zł. 2. Działka nr 386/2 o pow. 0,2100 ha cena wywoławcza 16 100,- zł. Gmina Wolbórz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla przedmiotowego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z ewidencja gruntów działka stanowi grunty rolne zabudowane i grunty orne. Działka o nr 322/3 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta zabudowana budynkiem w stanie ruiny do rozbiórki. Infrastruktura znajduje się w drodze lokalnej. Działka o nr 386/2 jest w kształcie prostokąta o szer. ok.9 m i nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą PT1P/00104300/8. Wymienione w ogłoszeniu nieruchomości nie posiadają obciążeń. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu (sala nr 18) w dniu 28.07.2020 o godz. 11:00 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu w wys. 10% ceny wywoławczej na konto urzędu PBS w Tomaszowie Maz. oddział Wolbórz nr 05 8985 0004 0050 0556 1522 0007 (z dopiskiem „wadium na działkę nr........”) w taki sposób, aby kwota wpłynęła na konto urzędu najpóźniej w dniu 23.07.2020. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Wolbórz. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości najpóźniej 3 dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży. Wszystkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego pokrywa nabywca. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku okazania granic nieruchomości koszty ponosi nabywca. Burmistrz Wolborza zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronach internetowych urzędu:www.wolbórz.4bip.pl, www.wolborz.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Dodatkowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój 14) lub telefonicznie 44 6164 241 wew. 36 Kontakt: Urząd Miejski Wolbórz tel: 44 6164 241 wew. 36 e.walaszkiewicz@wolborz.ugm.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 013 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Piotrkowski gmina: Wolbórz miejscowość: Lubiaszów

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2200m2 działka Poznań, Poznań-Nowe Miasto
działka Poznań, Poznań-Nowe Miasto

Poznań dzielnica Szczepankowo, rejon ul. Szczepankowo Działka dla dewelopera. Powierzchnia: 2200 m kw. Pełne media. Możliwość wybudowania dwóch bliźniaków. Bliskie sąsiedztwo szkoły...

Działka na sprzedaż, Poznań
660 000 zł
2200 m2 300 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2736m2 działka Wągrowiec
działka Wągrowiec

DZIAŁKA INWESTYCYJNA !!! Wągrowiec , czytelny adres , położenie przy drodze wyjazdowej z miasta. Sprzedam działkę inwestycyjną o powierzchni 2736 m kw. Pełne media. Cena: 2 000 ...

Działka na sprzedaż, Wągrowiec
2 000 000 zł
2736 m2 731 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 59000m2 działka Krzyż Wielkopolski
działka Krzyż Wielkopolski

DZIAŁKA INWESYTYCYJNA !!! ŻWIROWNIA w okol. Krzyża Wielkopolskiego. Sprzedam działkę o pow. ok. 5,9 ha. z pokładami żwiru. Wykonano otwory wiertnicze, badawcze. Została udzielona mała...

Działka na sprzedaż, Krzyż Wielkopolski
700 000 zł
59000 m2 12 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 620000m2 działka Bytyń
działka Bytyń

Sprzedam grunt przeznaczony na inwestycję dla dużego dewelopera. Obszar: 62 ha. Teren z obowiązującym planem - MPZP , który zakłada zabudowę jedno i wielorodzinną. Media: P - konieczność p...

Działka na sprzedaż, Bytyń
21 700 000 zł
620000 m2 35 zł/m2