Działka 1377,0m2, Łowęcin, Śliwkowa
346 164 zł 251 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 377 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 000pokaż telefon) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działka ewidencyjna nr 78/5, o powierzchni 0,1377 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/000pokaż telefonPrzedmiotowa nieruchomość określona w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXX/294/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, jako „U(P)” - teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej. Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 346.164,00 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 0/00) złotych netto, podana wartość nie zawiera w szczególności podatku VAT. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 34.616,40 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset szesnaście złotych 40/100) złotych. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2021 r., godzina 15:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021 r., godzina 10:00. Szczegółowy Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy, a także zgoda sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: . Ogólnych informacji o konkursie ofert udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502pokaż telefon. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży. Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Łowęcin, Śliwkowa

Podobne nieruchomości