Działka 3010 m2, Łódź, Bałuty, Zgierska
489 384 zł 163 zł/m2
Kontakt

Działka inna na sprzedaż Łódź, Bałuty, Zgierska - 3010 m2

Cena 489 384 163 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki Zastępca Maciej Skowroński (tel. 42 pokaż telefon )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2019r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Sekcja Egzekucyjna przy II Wydz.Cywilnym 90-441 Łódź, Al. Kościuszki Tadeusza 107/109 w sali B (wejście od ul.Wólczańskiej 138) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 92/74 i 92/57, obręb B-8, o powierzchni 0,3010ha dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA prowadzi księgę wieczystą położonej: 91-495 Łódź, ul. Zgierska. Suma oszacowania wynosi 652 512,17 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 489 384,13zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 251,22zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (II1 Co 8581/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Łódź, Bałuty, Zgierska
Cena:

489 384 zł

Cena za m2
163 zł/m2
Rodzaj działki:
inna
Powierzchnia całkowita:
3 010 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Łódź gmina: Łódź miejscowość: Łódź dzielnica: Bałuty ulica: Zgierska


Mapa

Podobne nieruchomości