Działka 2408,0m2, Krynica-Zdrój, Słoneczna
499 000 zł 207,23 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 408 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OFERTA WSTRZYMANA. Do sprzedania działka budowlana w Krynicy przy ulicy Słonecznej. Działka budowlana, w kształcie prostokąta. Teren z lekkim spadkiem w kierunku południowo - zachodnim. Działka położona przy drodze gminnej. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna oraz grunty nie zabudowane. Korzystna lokalizacja blisko Deptaka oraz dworca, ładne widokowe miejsce. Teren praktycznie cały dzień nasłoneczniony. Informacja z obowiązującego m.p.z.p: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 6.MN.1- pow. 0,15 ha, 6.MN.2- pow. 1,96 ha, 6.MN.3 - pow. 1,10 ha, 6.MN.4 - pow. 0,24 ha, 6.MN.5 - pow. 0,93 ha, 6.MN.6 - pow. 1,28 ha, 6.MN.7- pow. 4,75 ha, 6.MN.8 - pow. 1,14 ha, 6.MN.9 - pow. 0,41 ha, 6.MN.10 - pow. 4,15 ha, 6.MN.11 - pow. 3,72 ha, 6.MN.12 - pow. 2,08 ha, 6.MN.13 - pow. 3,43 ha, 6.MN.14 - pow. 1,97 ha, 6.MN.15 - pow. 0,24 ha, 6.MN.16 - pow. 1,77 ha, 6.MN.17 - pow. 1,54 ha, 6.MN.18 - pow. 0,39 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 1) Przeznaczenie terenów: a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, lokalizowane na istniejących działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach o następujących powierzchniach: - nie mniejszej niż 8 arów w terenie oznaczonym symbolem 6.MN.5, - nie mniejszej niż 10 arów w terenach oznaczonych symbolami od 6.MN.1 do 4.MN.6 i 6.MN.6, oraz od 6.MN.16 do 6.MN.18, - nie mniejszej niż 12 arów w terenach oznaczonych symbolami: 6.MN.7, 6.MN.9, 6.MN.11, 6.MN.14, 6.MN.15, - nie mniejszej niż 15 arów w terenach oznaczonych symbolami: 6.MN.8, 6.MN.10, 6.MN.12, 6.MN.13, b) w terenie oznaczonym symbolem 6.MN.2 usługi komercyjne realizowane jako: - budownictwo pensjonatowe na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 25 arów, - usługi zdrowia - gabinety lekarskie, realizowane jako dobudowane do budynków mieszkalnych; 2) Powierzchnia zabudowy w wypadku budowy nowych budynków nie może przekroczyć 30% powierzchni działki budowlanej, a w wypadku rozbudowy istniejących budynków 40% powierzchni działki budowlanej; 3) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej; 4) Zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej działce budowlanej; 5) Lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa istniejących, na następujących zasadach: a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej, b) kubatura nadziemna nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1200 m3, c) wysokość nowych budynków nie może przekroczyć 9 metrów od strony przystokowej, d) stosowanie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 - 450. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe, e) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków podlegających rozbudowie, f) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d) rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach rozwiązań, g) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Zakaz stosowania różnych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy, z dopuszczeniem: - załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi, - stosowania innych kątów nachylenia dla części dachów nie stanowiących głównych połaci, h) dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednego otwarcia liczona w najszerszym jego miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów), nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej. Łączna szerokość otwarć nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej. Pulpitowe otwarcia dachowe dopuszcza się jedynie w przypadku gdy wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniżej kalenicy oraz nie przekraczają długości 1/2 elewacji kalenicowej, i) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez sytuowanie głównej kalenicy budynku w dostosowaniu do układu warstwic oraz stosowanie materiałów elewacyjnych typu: tynk, drewno, kamień, j) stosowanie jednego następujących kolorów dla pokrycia połaci dachowych: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy; 6) Dopuszcza się lokalizację parterowych garaży o kubaturze nadziemnej do 200 m3, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków, nie może przekroczyć wysokości 5 metrów od strony przystokowej. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 350 oraz w wypadku garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych dachów o układzie dostosowanym do dachu budynku mieszkalnego lub dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 350. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych jednego z następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy. W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia; 7) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów zagospodarowania ogrodów, takich jak altany, zadaszenia, pergole itp.; 8) Zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a w wypadku budynku pensjonatowego nie mniej nie mniej niż 1-nego miejsca postojowego na 4 miejsca noclegowe. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu; 9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez nie wyznaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne. Kontakt WD Partner Nieruchomości 501pokaż telefon. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maria Wadas (licencja nr: 4696) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: WDP-GS-693

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Krynica-Zdrój, Słoneczna

Podobne nieruchomości