Działka 902 m2, Krynica-Zdrój
191 511 zł 212,32 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Krynica-Zdrój - 902 m2

212,32 zł/m2 191 511

Szczegóły

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Krynica-Zdrój
Cena:

191 511 zł

Cena za m2
212,32 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Numer oferty:
27337/3186/OGS
Powierzchnia całkowita:
902 m2
Powierzchnia działki:
902 m2
Ogrodzenie działki:
inne

Opis oferty

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO o g ł a s z a kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Krynica Wieś, miasto Krynica-Zdrój Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Krynica Wieś, miasto Krynica – Zdrój, oznaczone jako działki ewidencyjne 403/24 o pow. 0,0902 ha i nr 403/27 o pow. 0,0850ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/000pokaż telefon. Działki sprzedawane są odrębnie wraz z udziałem w 1/21cz. w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 403/38 o powierzchni 0,2317 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/000pokaż telefon. Opis nieruchomości: PIĘKNA, WIDOKOWA LOKALIZACJA. Źródło: mapy.geoportal.gov.pl Działki ewidencyjne 403/24, 403/27 i 403/38 zlokalizowane są niedaleko zbiegu ulic Czarny Potok i Kraszewskiego, która stanowi drogę wojewódzką nr 971 w kierunku Muszyny. Działki znajdują się na stoku o wystawie wschodniej, w odległości ok. 2 km od centrum Krynicy-Zdroju i ok 2,5 km od terenów sportowych i rekreacyjnych (Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka). Dojazd do działek stanowi ulica Halna, łącząca się z ulicą Kraszewskiego. Działki są niezabudowane, znajdują się na wzniesieniu, stanowią teren zielony częściowo zakrzaczony. Sąsiedztwo działek od strony północnej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast od zachodniej – tereny zielone. W dalszej odległości w części południowej i wschodniej znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinnne, skład budowlany, budynki usługowe, szpital, ośrodek zdrowia i tereny zielone. Działka nr 403/24 o pow. 902 m² posiada kształt czworoboku, od zachodniej strony sąsiaduje z drogą wewnętrzną, teren o niewielkim nachyleniu. Działka nr 403/27 o pow. 850 m² posiada kształt czworoboku, od zachodniej strony sąsiaduje z drogą wewnętrzną, teren o niewielkim nachyleniu. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój Uzdrowisko Krynica - Zdrój (obszar 2 - Centrum) zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. poz. 7075 z 11 grudnia 2012 r.) w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. poz. 6181 z 25 października 2013 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica - Zdrój Uzdrowisko Krynica - Zdrój (obszar 2 – Centrum) - działki ewidencyjne nr: 403/24, 403/27 i 403/38 znajdują się częściowo w terenie oznaczonym symbolem 2.MN/U.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi komercyjne realizowane jako wolnostojące lub wbudowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, usługi hotelarskie realizowane jako pensjonaty. Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów, urządzenia sportowo-rekreacyjne w tym place zabaw dla dzieci. Działki 403/24, 403/27 i 403/38 częściowo znajdują się w terenach – 2.ZU.5 - zieleni urządzonej. Poprzednie przetargi dla działki nr 403/24 - 19.04.2019r., 6.09.2019r., 29.11.2019, 6.03.2020r., 9.06.2020r. Poprzednie przetargi dla działki nr 403/27 - 31.05.2019r., 29.11.2019r., 6.03.2020r., 9.06.2020r. Cena wywoławcza nieruchomości: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 623/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. postanowił o przeprowadzeniu kolejnych przetargów pisemnych nieograniczonych m.in. dla działek nr 403/24 i 403/27 sprzedawanych odrębnie wraz z udziałem wynoszącym 1/21cz. w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 403/38 i ustaleniu ceny wywoławczej w następującej wysokości: Lp: 1. Nr działki: 403/24 Pow. w ha: 0,0902 Udział w drodze w działce nr 403/38: 1/21cz. Cena wywoławcza brutto (w tym podatek VAT 23%): 191.511zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście 00/100) Lp: 2. Nr działki: 403/27 Pow. w ha: 0,0850 Udział w drodze w działce nr 403/38: 1/21cz. Cena wywoławcza brutto (w tym podatek VAT 23%): 181.548zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem 00/100) Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności w działce nr 403/38 stanowiącej drogę wewnętrzną. W cenie zawarty jest podatek Vat w wysokości 23%. Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), należy wpłacić do dnia 28 sierpnia 2020 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: Nr 64 1050 01pokaż telefon Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 13.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Krynica Wieś m. Krynica-Zdrój – działka numer …....... wraz z udziałem w drodze wewnętrznej”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 2 września 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/. Pisemna oferta powinna zawierać: - imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; - datę sporządzenia oferty; - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; - numer działki której dotyczy, - oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; - kopię dowodu wniesienia wadium. Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18)pokaż telefon lub 857 godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Miejskim w Krynicy - Zdroju oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym. Przewodniczący Zarządu Marek Kwiatkowski Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2020r. Wzór oferty: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3549 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tel: (18)pokaż telefon
Numer oferty: 27337/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

191 511
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Krynica-Zdrój

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)