Działka 7720,0m2, Krynica-Zdrój
179 000 zł 23,19 zł/m2

POWIERZCHNIA

7 720 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedania duża działka rolno - budowlana blisko centrum. Działka o powierzchni 7720 m2 z częścią około 5 arów o przeznaczeniu budowlanym. Reszta posiada przeznaczenie rolne. Działka widokowa o wystawie południowo wschodniej, nachylona. Przylega do terenów leśnych. Na działce studnia. Pozostałe media w sąsiedztwie. Cicha i spokojna okolica jednocześnie bardzo blisko centrum. Zgodnie z zapisami Planu przeznaczenie podstawowe części budowlanej: a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, lokalizowane na istniejących działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach, zgodnie z § 7 ust. 4, b) usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - wbudowane usługi komercyjne, realizowane jako usługi podstawowe oraz usługi ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, gastronomia; 3) Powierzchnia zabudowy w wypadku budowy nowych budynków nie może przekroczyć 40% powierzchni działki budowlanej, a w wypadku rozbudowy istniejących budynków 50% powierzchni działki budowlanej; 4) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; 5) Zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej działce budowlanej; 6) Lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących, na następujących zasadach: a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej bliźniaczej, b) kubatura nadziemna nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1200 m3, a budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami na wynajem do 1500 m3, c) wysokość budynków nie może przekroczyć 10 metrów od strony przystokowej, a w terenie oznaczonym symbolem 2.MN.17, w części położonej poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków „A”-278/M - 12 metrów od strony przystokowej. Wysokość nowych budynków oraz budynków podlegających nadbudowie w terenie 2.MN.33 nie może przekroczyć 13 metrów, d) stosowanie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 - 450. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej, e) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków podlegających rozbudowie, f) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d) rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach rozwiązań, g) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Zakaz stosowania różnych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy, z dopuszczeniem: - załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi, - stosowania innych kątów nachylenia dla części dachów nie stanowiących głównych połaci, h) dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednego otwarcia liczona w najszerszym jego miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów), nie może przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej. Łączna szerokość otwarć nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej. Pulpitowe otwarcia dachowe dopuszcza się jedynie w przypadku gdy wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniżej kalenicy oraz nie przekraczają długości 1/2 elewacji kalenicowej, i) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych, poprzez sytuowanie głównej kalenicy budynku w dostosowaniu do układu warstwic oraz materiałów elewacyjnych typu: tynk, drewno, kamień, j) stosowanie jednego z następujących kolorów dla pokrycia połaci dachwych: ciemnoczerwony, ciemnozielony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy; 7) Dopuszcza się lokalizację garaży o kubaturze nadziemnej do 250 m3, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków, nie może przekroczyć wysokości 5 metrów od strony przystokowej. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 400 oraz w wypadku garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych dachów o układzie dostosowanym do dachu budynku mieszkalnego lub dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 350. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych jednego z następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy. W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia; 8) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów zagospodarowania ogrodów takich jak altany, zadaszenia, pergole itp.; 9) Zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a w wypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami na wynajem zapewnienie nie mniej nie mniej niż jednego miejsca postojowego na jeden apartament lub dwa pokoje na wynajem. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu; 10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez nie wyznaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne. Kontakt WD Partner Nieruchomości 501pokaż telefon Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maria Wadas (licencja nr: 4696) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: WDP-GS-622

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Krynica-Zdrój

Podobne nieruchomości