To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Krapkowice

Działka na sprzedaż Krapkowice,

31256 m2
2 400 000 PLN 77 zł/m2
Opis
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie Krapkowice, gm. Krapkowice, woj. opolskie, W skład nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w sposób oznaczony w poniższej tabeli: Lp.: 1. Numer działki: 5/29 Arkusz mapy: 5 Powierzchnia działki (ha): 3,1256 Symbol klasoużytku: RIVa-0,2640 RIVb-1,1393 RV-1,7223 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT: 2.400.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy) Lp.: 2. Numer działki: 5/30, 5/23 Arkusz mapy: 5 Powierzchnia działki (ha): 2,1689 Symbol klasoużytku: RIVb-0,0062 RV-2,1627 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT: 1.498.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Dla dz. nr 5/29 i 5/23 urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00056816/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich – dział III i IV bez wpisów. Dla dz. nr 5/30 urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00073554/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich – w dziale III księgi wpisane zostały dwa ograniczone prawa rzeczowe: 1. odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ustanowiona w związku z przebiegiem gazociągu DN 90mm w pasie służebności przesyłu o szerokości 1m i długości 107 m, 2. odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ustanowiona w związku z przebiegiem gazociągu średniego ciśnienia DN 110 mm w pasie służebności przesyłu o szerokości 1m i długości 53,1 m. Na działce 5/30 posadowione są dwa betonowe słupy elektroenergetyczne: pojedynczy i trójnóg oraz zachodniej przebiega czynna napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN oraz częściowo wzdłuż południowej granicy biegną nitki gazociągu : gwA100, gs63 i gwD100n, gs90 do stacji redukcyjnej znajdującej się na dz. nr 5/15. Grunty nie są przedmiotem umowy dzierżawy. Uwaga! W przypadku bezumownego użytkowania nieruchomości nabywca złoży w akcie notarialnym oświadczenie, że jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tego tytułu. Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach przyjętym Uchwałą Nr XIV/161/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008r. oraz częściowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach przyjęty uchwałą nr XXV/402/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r. Działka nr 5/29 zgodnie z uchwałą nr XIV/161/2008 oznaczona jest symbolami: - 10UR,S,P – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla rzemiosła produkcyjnego, składów i przemysłu; - 2KL – tern dróg lokalnych, - 5P,U,S oznaczona jest symbolem o podstawowym przeznaczeniu dla przemysłu, usług i składów. Działka nr 5/30 a) zgodnie z uchwałą nr XIV/161/2008 oznaczona jest symbolami: - 4UR,S,P – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla rzemiosła produkcyjnego, składów, przemysłu, - 10UR,S,P - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla rzemiosła produkcyjnego, składów, przemysłu, - 7a EE, Zi – tereny urządzeń obiektów elektroenergetycznych i zieleni izolacyjnej, b) zgodnie z uchwałą nr XXV/402/2001 - 8EG,ZI – teren urządzeń obiektów gazowych i zieleni izolacyjnej. Na terenie działki w jej południowo wschodniej części znajduje się strefa zagrożenia wybuchem do stacji redukcyjnej gazu. Działka 5/23 zgodnie z uchwałą nr XIV/161/2008 oznaczona jest symbolem: - 4UR,S,P – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla rzemiosła produkcyjnego, składów, przemysłu. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 23-11-2021r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.368.2021.GW.17). Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935. e-mail grzegorz.witek@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 935 grzegorz.witek@kowr.gov.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
31 256 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Krapkowicki gmina: Krapkowice miejscowość: Krapkowice

Podobne oferty w tej lokalizacji