To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków, Podgórze

Działka na sprzedaż Kraków, Podgórze, Dr. Jana Piltza

4091 m2
2 200 000 PLN 538 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Syndyk Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zs. w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 22/19) zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej tj. działki o nr. ewidencyjnym 107/1 o pow. 0,4091 ha położonej w Krakowie- Podgórzu, obr. 42, ul. dr. J. Piltza , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/ 00194636/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 200 000 zł ( dwa miliony dwieście tysięcy ), wadium - 220.000 zł ( dwieście dwadzieścia tysięcy ). Zainteresowani powinni składać oferty w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (data ukazania się ogłoszenia w prasie - 5 maja 2021r.) ,na adres Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Cytryńskiego , Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa , osobiście w dni robocze w godzinach 10-15 lub przesłać listami poleconymi z dopiskiem na kopercie „Oferta XIX GUp 22/19 – nie otwierać” na adres ww. Kancelarii (decyduje data wpływu do Kancelarii , a nie data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po upływie terminu na składanie ofert. Wadium należy wpłacić na rachunek Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Millennium Bank SA nr 41 1160 2202 0000 0001 1673 4910 . Z Regulaminem przetargu oraz Operatem szacunkowym zapoznać się można w biurze syndyka - po wcześniejszym umówieniu spotkania . Dodatkowych informacji udziela syndyk ; e -mail: biurosyndyka@wp.pl , tel. 601 294 585.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
4 091 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków miejscowość: Kraków dzielnica: Podgórze ulica: Dr. Jana Piltza

Podobne oferty w tej lokalizacji