To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków

Działka na sprzedaż Kraków, Maćka z Bogdańca

600 m2
380 000 PLN 633 zł/m2
Opis
| Działka budowlana w Tyńcu Na sprzedaż działka o powierzchni 585 m 2 , w spokojnej i atrakcyjnej zarazem lokalizacji w Krakowie - Tyńcu. Działka jest płaska, posiada prostokątny kształt i wymiary ok. 20x30 m. Działka ogrodzona, położona wśród luźnej zabudowy jednorodzinnej z bezpośrednim wjazdem z asfaltowej ulicy. Wszystkie media dostępne w bezpośrednim pobliżu działki. Działka położona w spokojnej, wypełnionej zielenią okolicy, z licznymi trasami spacerowymi i rowerowymi wokół. Jednocześnie zapewnia dobrą komunikację z większością rejonów Krakowa dzięki bliskości obwodnicy położonej w odległości zaledwie 1,5 km. Działka zlokalizowana 10 km od centrum Krakowa. Działka położona na obszarze objętym MPZP, w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z następującym przeznaczeniem: 1) podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 2) uzupełniające: a) usługi wbudowane w budynki mieszkalne, b) usługi agroturystyczne wbudowane w budynki mieszkalne, c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, d) komponowana zieleń ogrodów przydomowych, e) obiekty małej architektury, f) dojścia i podjazdy do budynków oraz drogi wewnętrzne i miejsca postojowe nie wyznaczone na rysunku planu, g) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 2. Łączna powierzchnia usług wbudowanych, może przekraczać 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego. 3. W granicach terenu obowiązuje zakaz wznoszenia: 1) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem zaplecza budowy, 2) budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, 3) wolnostojących obiektów usługowych i produkcyjnych, 4) garaży blaszanych. 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się budowę oraz przebudowę zabudowy, z zachowaniem przepisów odrębnych oraz pozostałych warunków określonych w ustaleniach planu, 2) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej dla jednego budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 600 m2, 3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być wyższy niż 0,4, 4) szerokość nowo wydzielanej działki przewidzianej dla zabudowy wolnostojącej nie może być mniejsza niż wynika to z przepisów odrębnych, 5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej, 6) wskaźnik powierzchni zainwestowanej nie może być większy niż 30%, 7) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicach działki zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość istniejącej zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 11 m do kalenicy, 2) wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9 m do kalenicy i 4,5 m do okapu, liczonej jako średnia arytmetyczna wysokości najwyższej i najniższej od projektowanego poziomu terenu, 3) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących nie może przekraczać 6 m, 4) dachy budynków należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 30°- 45°, 5) do pokrycia dachów dopuszcza się stosowanie materiałów ceramicznych lub ich imitacji, a także blachy w odcieniach kolorów czerwonego lub brązowego, lub szarego. Dopuszcza się stosowanie blachy miedzianej oraz gontów bitumicznych, 6) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych; w przypadku stosowania lukarn wymagana jest jednakowa ich forma na całym budynku; rozmieszczenie lukarn winno nawiązywać do rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, 7) do wykończenia elewacji zakazuje się stosowania elementów refleksyjnych, sidingu oraz blachy, 8) otwory okienne mają być prostokątne, 9) obowiązują ogrodzenia ażurowe, wykonane z elementów metalowych lub drewnianych o wysokości do 1,5 m; zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych, 10) miejsca gromadzenia odpadów mają być wydzielone i zadaszone, powiązane z frontowym ogrodzeniem posesji, 11) podłoże podjazdów, stanowisk postojowych mają być wykonane z ażurowych elementów umożliwiających infiltrację wód opadowych i rozwój zieleni, 12) dopuszcza się wykonywanie tarasów zielonych nad budynkami, przy czym ich powierzchni nie można traktować jako powierzchni biologicznie czynnej. Szczegóły MPZP dostępne są pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=54462 Istnieje możliwość pomocy właściciela w uzyskaniu pozwolenia na budowę, zorganizowania procesu budowy, włącznie z wykonawstwem "pod klucz". Szczegóły oferty 798 352 683 ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: w ulicy | Gaz: w granicy | Woda: w ulicy | Dojazd: asfalt | Otoczenie: zabudowa jednorodzinna | Kanalizacja: w trakcie prowadzenia | Komunikacja publ.: MPK | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 1000 | Odległość od centrum [m]: 10000 | Odl. do sklepu [m]: 1000 | Odl. do szkoły [m]: 1000 | Odl. do przedszkola [m]: 1300 | Położenie: obrzeża miasta | Wymiary działki [m]: 20x30 m | Zagosp. działki: częściowo zagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Ogrodzenie działki: częściowo ogrodzona | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | virgo.galapp.net/Moduly/Virgo/virOfertaDrukuj.aspx?numid=5884039&id=17E9BCD321 ::KONTAKT DO AGENTA | Marek Wawrzeń | +48 798-352-683 | marek3@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Królewska 67 | 30-081 Kraków | 12 265 10 29 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marek Wawrzeń (licencja nr: 26458) | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
600 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków miejscowość: Kraków ulica: Maćka z Bogdańca

Podobne oferty w tej lokalizacji