To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Kościerzyce

Działka na sprzedaż Kościerzyce,

8511 m2
371 104 PLN 44 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI [KRS: 0000573638] Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 5 października 2021 r.: zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości: 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na które składają się prawo własności nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042885/5 i udział wynoszący 6/15 nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042886/2 wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kościerzycach, objętej opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 30.06.2021 r., zgodnie z którym wartość rynkowa Nieruchomości Kościerzyce wynosi 463 880 zł netto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 371 104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100). 2. Cena wywoławcza Nieruchomości Kościerzyce wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 371 104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 26 8436 0003 0000 0026 8337 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 8 grudnia 2021 roku. 3. Wadium wynosi 37.110,40 zł (trzydzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych 40/100). Tryb składania ofert: 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 9 grudnia 2021 roku, godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000). W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Konkurs ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2021 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”). Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com. Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com Kontakt: Syndyk Marcin Kubiczek tel: + 48 32 308 00 00 info@kubiczekm.com
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
8 511 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Brzeski gmina: Lubsza miejscowość: Kościerzyce

Podobne oferty w tej lokalizacji