Działka 917,0 m2, Kołobrzeg, Radziwiłła
250,82 zł/m2 230 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Kołobrzeg, Radziwiłła - 917,0 m2

250,82 zł/m2 230 000

Szczegóły

Opis oferty

Kołobrzeg 10 sierpnia 2020 r. GN.6840.1.5÷14.2013.II GN.6840.1.3÷4.2016.II GN.6840.1.7÷14.2019.II GN.6840.1.17.2019.II GN.6840.1.19÷21.2019.II GN.6840.1.23÷25.2019.II Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku, PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości położonych w Kołobrzegu Lp 1 Położenie i opis nieru­chomości Oznaczenie geodezyjne ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Nr dz. 437 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0917 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 230.000,- wadium w zł 23.000,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.300,- Lp 2 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 438 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0906 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 227.000,- wadium w zł 22.700,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.270,- Lp 3 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 439 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0896 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 224.000,- wadium w zł 22.400,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.240,- Lp 4 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 440 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0885 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 221.000,- wadium w zł 22.100,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.210,- Lp 5 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 441 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0874 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 219.000,- wadium w zł 21.900,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.190,- Lp 6 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 442 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0864 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 216.000,- wadium w zł 21.600,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.160,- Lp 7 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 443 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0853 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 213.000,- wadium w zł 21.300,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.130,- Lp 8 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne Nr dz. 444 Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0842 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 211.000,- wadium w zł 21.100,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.110,- Lp 9 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 459 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0836 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 209.000,- wadium w zł 20.900,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.090,- Lp 10 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 460 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0851 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 213.000,- wadium w zł 21.300,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.130,- Lp 11 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 461 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0861 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 215.000,- wadium w zł 21.500,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.150,- Lp 12 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 462 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0873 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 218.000,- wadium w zł 21.800,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.180,- Lp 13 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 463 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0883 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 221.000,- wadium w zł 22.100,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.210,- Lp 14 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 464 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0894 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 224.000,- wadium w zł 22.400,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.240,- Lp 15 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 465 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0905 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 226.000,- wadium w zł 22.600,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.260,- Lp 16 Położenie i opis nieru­chomości ul. Pawła Jana Sapiehy w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 466 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0916 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN84 przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 229.000,- wadium w zł 22.900,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.290,- Lp 17 Położenie i opis nieru­chomości ul. Michała Kazimierza Radziwiłła w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 448 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0627 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN85 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 157.000,- wadium w zł 15.700,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.570,- Lp 18 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 456 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0625 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN85 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 156.000,- wadium w zł 15.600,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.560,- Lp 19 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 457 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0638 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN85 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 160.000,- wadium w zł 16.000,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.600,- Lp 20 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 458 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0699 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN85 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 175.000,- wadium w zł 17.500,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.750,- Lp 21 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 469 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0497 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 124.000,- wadium w zł 12.400,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.240,- Lp 22 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 470 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0558 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 140.000,- wadium w zł 14.000,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.400,- Lp 23 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 471 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0564 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 141.000,- wadium w zł 14.100,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.410,- Lp 24 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 472 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,1183 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 296.000,- wadium w zł 29.600,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.960,- Lp 25 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 452 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0804 Opis nierucho­mości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 201.000,- wadium w zł 20.100,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.010,- Lp 26 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 453 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0752 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 188.000,- wadium w zł 18.800,- Postą­pienie minimal-ne w zł 1.880,- Lp 27 Położenie i opis nieru­chomości ul. Jana Sobiepana Zamoyskiego w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne 454 Nr dz. Nr obr. 16 Nr KW KO1L /000pokaż telefon Powie-rzch­nia w hekta-rach 0,0799 Opis nierucho­mości Nieruchomości położone na osiedlu domów jednorodzinnych, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum z bezpośrednim dostępem do głównych arterii komunikacyjnych miasta, na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Kształt nieruchomości umożliwiający optymalne wykorzystanie. Działki zlokalizowane przy nowo wybudowanych drogach wraz z oświetleniem oraz doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” MN86 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe Forma zby­cia nierucho-mości własność Cena wywoławcza w zł brutto 200.000,- wadium w zł 20.000,- Postą­pienie minimal-ne w zł 2.000,- 1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie przedmiotowych nieruchomości przeprowadzono w dniu 12 grudnia 2019 r. Drugie przetargi ustne nieograniczone na zbycie przedmiotowych nieruchomości przeprowadzono w dniu 10 lipca 2020 roku. 2. Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala zasady zagospodarowania działek, w tym m.in.: Dla terenów oznaczonych symbolem MN84 określa powierzchnię zabudowy: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy: - nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, - nie większy niż 0,9 dla działki budowlanej, wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych: nie większą niż 9,0 m, - dla budynków gospodarczych i garażowych: nie większą niż 6,5 m, geometrię dachów: dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 55°; obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt 2, tj. zakazuje się obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów, oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG. Dla terenów oznaczonych symbolem MN85 i MN86 określa powierzchnię zabudowy: - dla zabudowy wolnostojącej: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, - dla zabudowy bliźniaczej: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, - dla zabudowy szeregowej: nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy:- nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej,- nie większy niż 1,5 dla działki budowlanej, wysokość zabudowy:- dla budynków mieszkalnych: nie większą niż 9,0 m,- dla budynków gospodarczych i garażowych: nie większą niż 6,5 m, geometrię dachów: dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 55°;obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt 2, tj. zakazuje się obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów, oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG. 4. Na terenie działek nr 469, 470, 471, 472 obr. 16 znajduje się rów melioracyjny. Jego przykrycie może nastąpić na podstawie warunków technicznych określonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie odwodnienia. 5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej działki. 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 7. Termin zagospodarowania nieruchomości: 36 miesięcy na rozpoczęcie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 60 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. 8. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób: • w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości, wraz z wnioskiem o wpis w księgach wieczystych prowadzonych dla zbywanych działek, • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: A/ 1% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów do 1 roku, B/ 2% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów od 1 roku do 2 lat, C/ 2% ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów, powyżej 2 lat. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny nabycia brutto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nie może przekroczyć 15 % ceny nabycia brutto. Nabywcy przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, które uniemożliwiają realizację zagospodarowania w wyznaczonych terminach. Rozporządzenie nabytą nieruchomością na rzecz innego podmiotu nie zmienia biegu terminów jej zagospodarowania, liczonych od dnia sprzedaży działek przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W przypadku rozporządzenia nabytą nieruchomością nowy właściciel przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty kar umownych w związku z nieterminowym zagospodarowaniem nieruchomości, w wymiarze od dnia nabycia przez niego nieruchomości. Obowiązek poinformowania kupującego o terminach zabudowy nieruchomości, okolicznościach i wysokości naliczanych z tego tytułu kar umownych spoczywa na dotychczasowym właścicielu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem karami dotychczasowego właściciela. Zobowiązania powstałe przed rozporządzeniem nieruchomością obciążają jej dotychczasowego właściciela. Nowemu właścicielowi przysługuje również prawo do ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości na zasadach określonych powyżej. Przetargi odbędą się w dniu 18 września 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 27pokaż telefon do dnia 14 września 2020 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego. Dowód wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy należy przedłożyć komisji przetargowej przed przetargiem. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 3pokaż telefon lub e-mail: . Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Opracował: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ewa Pyjek Z-ca Naczelnika, tel. 94/35 51 562, e-mail
Numer oferty: ZSlc-00000412
Osoba odpowiedzialna zawodowo: 50 GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych

Lokalizacja

Kołobrzeg, Radziwiłła

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)