Działka 770,0m2, Kobylnica
183 000 zł 237,66 zł/m2

POWIERZCHNIA

770 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki  o powierzchni ok 770 m 2 w miejscowości Kobylnica , gmina Swarzędz.  Najbliższe otoczenie to nowo powstające  domy  jednorodzinne. FRONT DZIAŁKI : ok. 22,5 m Media: prąd, gaz w drodze przy działce. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz funkcja  M/U mieszkaniowo-usługowa . Strefa I - Północ obejmuje obszar na północ od doliny Cybiny, łącznie z tą doliną oraz z Jeziorem Swarzędzkim. Strefa ta zawiera się w sołectwach: Bogucin, Wierzenica, Wierzonka, Karłowice, Gruszczyn, Kobylnica, Janikowo Górne, Janikowo Dolne oraz północna cześć Uzarzewa, a także cześć miasta Swarzędz, w którego granicach administracyjnych leży Jezioro Swarzędzkie. "Dla funkcji mieszkaniowo-usługowej (M/U): Na terenach oznaczonych na rysunku studium symbolami I.22.M/U, I.24.M/U, I.38.M/U, 39.M/U, I.45.M/U, I.52.M/U, I.55.M/U, I.65.M/U, I.67.M/U, I.79.M/U, I.112.M/U obowiązują ogólne ustalenia przyjęte w studium, szczególnie w pkt. 2.1.2 oraz w ustaleniach pt. „Zapotrzebowanie na usługi i ich lokalizacja” w niniejszym punkcie. 2.1.2 Tereny zabudowy mieszkaniowej z aktywizacją gospodarczą (M/AG), tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, (M/U). Przez tereny zabudowy mieszkaniowej z aktywizacją gospodarczą oraz z usługami rozumie się tereny, na których dominującą rolę pełni zabudowa mieszkaniowa, jednak towarzyszy jej działalność związana z produkcją, magazynowaniem i składowaniem oraz działalność usługowa komercyjna i niekomercyjna. Wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz tereny: pod zabudowę mieszkaniową z aktywizacją gospodarczą (M/AG) i tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M/U), w dużym stopniu są wynikiem uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uwzględnionych wniosków złożonych do niniejszego studium. Zabudowa mieszkaniowa z działalnością gospodarczą, to głównie tereny działek rzemieślniczych, na których budynek mieszkalny należy do właściciela zakładu rzemieślniczego. Natomiast zabudowę mieszkaniowo-usługową stanowią tereny, na których obie funkcje występują równolegle. Wzajemne proporcje obu funkcji, na tych terenach, mogą znacznie się różnić, nie jest wykluczone wystąpienie wyłącznie jednej z nich. Warunkiem, który należy brać pod uwagę jest użyteczność funkcji, wynikająca z potrzeb społeczności lub potrzeb właścicieli. (...) ". Zapraszam na prezentację Agent prowadzący : Ewa Budnik  882pokaż telefon *ZAPRASZAM*

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kobylnica

Podobne nieruchomości