To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Kobyłka

Działka na sprzedaż Kobyłka, Nadarzyńska

2942 m2
621 396 PLN 211 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak Kancelaria Komornicza nr XIII w Wołominie na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej przy  ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin (Sala Bankietowa Karolina) odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanej, położonej przy ul. Nadarzyńskiej w Kobyłce (05-230) - działka ewidecyjna nr 63/1 z obrębu 36 Kobyłka, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00023591/8. Nieruchomość jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części jako ZP (tereny zieleni parkowej), w części jako (MN/UR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług i rzemiosła) w części jako KGP ( droga główna ruchu przyspieszonego). Suma oszacowania wynosi 1.242.792,00 zł* zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 621.396,00 zł*. *) UWAGA cena zawiera 23% VAT Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 124.279,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 17102010260000180201793181 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc oraz w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt bezpośredni: Imię: MŻ Telefon: 668601403 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 942 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: wołomiński miejscowość: Kobyłka ulica: Nadarzyńska

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 900m2 działka Kobyłka, Maciołki
działka Kobyłka, Maciołki

| Kobyłka, Maciołki. Działka w drugiej linii zabudowy od ulicy asfaltowej. Grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania, budownictwo jednorodzinne, bliżniacze. Wszystkie media w drodze. W pobl...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
450 000 zł
900 m2 500 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1756m2 działka Kobyłka, B. Chrobrego
działka Kobyłka, B. Chrobrego

Atrakcyjna działka budowlana położona w Kobyłce (powiat wołomiński) przy ul. Bolesława Chrobrego w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuciążliwych usług. W odległości zaledwie 350m z...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
445 000 zł
1756 m2 253 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 7027m2 działka Kobyłka, Maciołki, Wesoła
działka Kobyłka, Maciołki, Wesoła

| GRUNT DLA DEWELOPERA - dzielnica Maciołki, 7 km od granicy z Warszawą w całości przeznaczona na budownictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe. 7027m2 (6000 ujęte w planie zagospodarowania , resz...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
2 459 000 zł
7027 m2 350 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 10850m2 działka Kobyłka
działka Kobyłka

Na sprzedaż grunt przemysłowo-usługowy o powierzchni 10850 m2. Oznaczenie w planie UW. Grunt daje wiele możliwości , składający się z kilku działek ,położony w Kobyłce z wjazdem i wyjazdem z obu stro...

Działka na sprzedaż, Kobyłka
Do schowka
Zwiń
2 900 000 zł 2 700 000 zł
10850 m2 249 zł/m2