To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Kluczbork

Działka na sprzedaż Kluczbork, Byczyńska

875 m2
46 023 PLN 53 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w postępowaniu ofertowym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 489 734,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122 Przedmiotem przetargu jest zbycie: prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67/14 o powierzchni 0,0875 ha, obręb 0027 Kluczbork, położonej w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 46 023,27 zł netto Wadium – 10% ceny wywoławczej Sprzedaż działki niezabudowanej nr 67/14 będzie opodatkowana stawką VAT 23% Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto tj. 4 602,32 zł Nieruchomość położona jest w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122 w powiecie kluczborskim w województwie opolskim. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1U/00038092/6. Właścicielem gruntu oznaczonego nr działki 67/14 jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Opolu (do 05.12.2089 r.). Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 30.09.2021 r. do godz. 10:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu. Wadium należy uiścić na konto wskazane przez Sprzedającego najpóźniej do dnia 29.09.2021 r. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. o godz. 11:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308). Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-93-78, kom. 601-484-233 lub 77/889-82-90, kom. 601 513 367 w dniach od 03.09.2021 r. do 29.09.2021 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 7:00-13:00 ). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomości.pl Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5957 Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5958 Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu pisemnego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5959 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5960 Kontakt: TAURON Dystrybucja S.A tel: 77/889-93-78 anna.blochel@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
875 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Kluczborski gmina: Kluczbork miejscowość: Kluczbork ulica: Byczyńska

Podobne oferty w tej lokalizacji