Działka 875,0m2, Kluczbork, Byczyńska
46 023 zł 52,60 zł/m2

POWIERZCHNIA

875 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole Infolinia: +48 32pokaż telefon OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w postępowaniu ofertowym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 611pokaż telefon, Regon 230pokaż telefon, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000pokaż telefon, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560pokaż telefon,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122 Przedmiotem przetargu jest zbycie: prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67/14 o powierzchni 0,0875 ha, obręb 0027 Kluczbork, położonej w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 46 023,27 zł netto Sprzedaż działki niezabudowanej nr 67/14 będzie opodatkowana stawką VAT 23% Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto tj. 4 602,32 zł Nieruchomość położona jest w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122 w powiecie kluczborskim w województwie opolskim. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1U/000pokaż telefon. Właścicielem gruntu oznaczonego nr działki 67/14 jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Opolu (do 05.12.2089 r.). Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 10:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu. Wadium należy uiścić na konto wskazane przez Sprzedającego najpóźniej do dnia 29.06.2021 r. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. o godz. 11:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308). Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/8pokaż telefon, kom. 601pokaż telefon lub 77/8pokaż telefon, kom. 601pokaż telefon w dniach od 08.06.2021 r. do 29.06.2021 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 7:00-13:00 ). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomości.pl Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5266 Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5267 Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu pisemnego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5268 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5269 Kontakt: TAURON Dystrybucja S.A tel: 77/8pokaż telefon
Numer oferty: 30204/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kluczbork, Byczyńska

Podobne nieruchomości