Działka 45078,0m2, Kielce, Zagnańska 153
15 312 117 zł 340 zł/m2

POWIERZCHNIA

45 078 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/4, 3/7, 3/11 oraz 3/14, z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 27.613 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: warsztatu regeneracji stali, magazynu nr 7, magazynu nr 10, magazynu nr 8, magazynu materiałów łatwopalnych, administracyjno-socjalnym, portierni, hali produkcyjnej nr 2 i socjalnym. Budynki zostały wzniesione w latach 1980-1985, a remontowane w 2010 r. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczna i telefoniczną. Działki leżą wśród zabudowy przemysłowo-magazynowej, w sąsiedztwie Aresztu Śledczego oraz terenów zielonych. b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/001pokaż telefon, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/9 oraz 3/13 z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.696 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności: magazyn główny o pow. użytkowej 964 m2. Budynek został wzniesiony w 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2001 r. Budynek jest jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, z rampą rozładunkową od strony wschodniej i zachodniej budynku. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną. c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/001pokaż telefon, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/10, 3/12 (po podziale 3/18 oraz 3/19) i 3/15 (po podziale 3/20 oraz 3/21) z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.769 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość dwoma budynkami biurowymi oraz budynkiem portierni. Budynek biurowy o pow. użytkowej 895,80 m2 został wzniesiony w 1970 r., a następnie wyremontowany i zmodernizowany w 2003 r. Budynek ma dwie kondygnacje, jest wolnostojący i niepodpiwniczony. Budynek biurowy z kotłownią o pow. użytkowej 390,85 m2 został wzniesiony 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2013 r. Budynek ma dwie kondygnacje – jedną poniżej poziomu drogi, jest wolnostojący, z dobudowanym od płn.-zach. murowanym kominem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową , kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną. Cena wywoławcza wynosi: a) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej: 15.312.117,00 zł (piętnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy sto siedemnaście złotych i 00/100) netto - sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, b) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1L/000pokaż telefon: 7.138.900,00 zł (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) netto - sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, c) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr KI1L/001pokaż telefon oraz KI1L/001pokaż telefon: 8.173.217,00 zł (osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych) netto - sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 11pokaż telefon (BNP Paribas Bank Polska S.A.) w wysokości: i. 1.500,000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej; ii. 714.000,00 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1L/000pokaż telefon, iii. 817.000,00 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr KI1L/001pokaż telefon oraz KI1L/001pokaż telefon. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 158/2020, 159/2020 i 157/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@ saltarski .com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@ saltarski .com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kielce, Zagnańska 153

Podobne nieruchomości