To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: świętokrzyskie, Kielce

Działka na sprzedaż Kielce, Miła

4091 m2
1 539 090 PLN 376 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Miłej 73 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00063768/7, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 1408 z obrębu 0009 o łącznej powierzchni 4.091 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do 05.12.2089 roku, położona w północno-zachodniej części miasta Kielce przy ul. Miłej 73, zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowo produkcyjnym i portierni stanowiącymi odrębny przedmiot prawa własności. Teren pomiędzy budynkami jest utwardzony asfaltem i zagospodarowany jako plac manewrowy, dojście do budynku i parking. Pozostała niewielka część działki stanowi trawnik obsadzony krzewami. Teren działki jest całkowicie ogrodzony i oświetlony latarniami nasłupowymi. Od strony północnej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Miłej. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, telefoniczną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a od strony północnej tereny kolejowe (rozjazdy kolejowe). Cena wywoławcza wynosi 1.539.090,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) netto - sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 155/2020) jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski .com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski .com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 091 m2
Lokalizacja:
województwo: świętokrzyskie powiat: Kielce gmina: Kielce miejscowość: Kielce ulica: Miła

Podobne oferty w tej lokalizacji