Działka 24660,0m2, Kamionki
1 479 600 zł 60 zł/m2

POWIERZCHNIA

24 660 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Mam do zaoferowania działkę rolną o powierzchni ~ 2,5 ha położoną w miejscowości Kamionki w gminie Kórnik. Działka znajduje się na terenie objętym MPZP oznaczona jest jako działka pod zieleń urządzoną; § 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ: 1) ustala się: a) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów, z zastrzeżeniem pkt 2; b) dostęp do terenów z przyległych dróg, w tym poprzez inne tereny; 2) dopuszcza się: a) lokalizację parków wiejskich; b) lokalizację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; c) lokalizację stawów lub oczek wodnych, związanych z przeznaczeniem terenów; d) lokalizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; e) lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, w szczególności w ramach dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z wyłączeniem gruntów rolnych klasy III lub wyższych i w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych; f) lokalizację wyłącznie obiektów i sieci infrastruktury technicznej nie powodujących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; g) zalesienia, z wyłączeniem gruntów rolnych klasy III lub wyższych; 3) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń innych niż ażurowe wykonane z drewna lub ogrodzeń formowanych z zieleni naturalnej. Prąd w drodze. Woda w odległości powyżej 100m. Najbliższe otoczenie to działki niezabudowane. Zdjęcie poglądowe W ofercie posiadam wiele działek zarówno w okolicy jak i w całym powiecie poznańskim. Zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie www.homeemperor.pl Zapraszam na prezentację. 727pokaż telefon Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego finansowania na zakup działki oraz na budowę domu, współpracujemy z notariuszem, doradcą finansowym oraz prawnikiem. Zastanawiasz się co zrobić z posiadaną już nieruchomością? - Oferujemy kompleksową pomoc w sprzedaży lub jej wynajmie, pomagamy uregulować stan prawny i uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: EMP-GS-3562

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kamionki

Podobne nieruchomości