To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Jora Wielka

Działka na sprzedaż Jora Wielka, Jora Wielka

7996 m2
1 602 000 PLN 200 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) udział 15/17 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka 53a obręb 7, Jora Wielka, województwo warmińsko - mazurskie, powiat mrągowski, gmina mikołajki, powierzchnia: 0,7996 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00038175/3 obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 342/48, 342/49, 342/50, 342/51, 342/52, 342/53, 342/54, 342/55, 342/56, 342/57, 342/58, 342/59, 342/60, 342/61, 342/62, 342/63, 342/64, 342/65, 342/73 342/74, 342/75, 342/76, 342/77, 342/78, 342/79 powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej nr 342/46, (podział geodezyjny na chwilę obecną nie ujawniony w treści księgi wieczystej) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z: • budynków bungalowów aktualnie posadowionych na terenie działek ewidencyjnych o numerach: i) 342/57 - bungalow oznaczony numerem 1, ii) 342/59 - bungalow oznaczony numerem 2, iii) 342/49 - bungalow oznaczony numerem 3, iv) 342/48 - bungalow oznaczony numerem 4, v) 342/74 - bungalow oznaczony numerem 6, vi) 342/76 - bungalow oznaczony numerem 7, vii) 342/77 - bungalow oznaczony numerem 8, viii) 342/78 - bungalow oznaczony numerem 9, ix) 342/62 - bungalow oznaczony numerem 10, • budynków bungalowów, które ewentualnie zostaną posadowione w przyszłości na pozostałych działkach ewidencyjnych, w tym budynków bungalowów o numerach 12, 13, 14, 15 i 17, które ewentualnie zostaną posadowione kolejno na działkach ewidencyjnych 342/55, 342/54, 342/53, 342/52, 342/73. b) prawo własności do kompletów ruchomości stanowiących wyposażenie budynków bungalowów oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, łącznie („Przedmiot Przetargu”). Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu stanowi kwotę 1 602 000,00 zł (jeden milion sześćset dwa tysiące złotych) brutto. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa do godziny 17:00 lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o nr: 29 1750 0009 0000 0000 2719 2165. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 07 grudnia 2021 r. o godz. 10:00, w sali nr 14. Operat szacunkowy określenia wartości przedmiotu przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w formie elektronicznej - po uprzednim zgłoszeniu wniosku o ich udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@ saltarski .com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygn. akt V GUp 22/13. Szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka – www. saltarski .com. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@ saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin). Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
7 996 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: mrągowski gmina: Mikołajki miejscowość: Jora Wielka ulica: Jora Wielka

Podobne oferty w tej lokalizacji