To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, słupski, Gogolewo

Działka na sprzedaż Gogolewo,

1539 m2
46 120 PLN 30 zł/m2
Opis
RGNPP.6840.78 a .2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 10.09 .2019r. WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NAD JEZIOREM DOBRSKIM, GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, POWIAT SŁUPSKI wadium płatne w terminie do dnia 09.10 2019 r. przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., godz. 9:15 Nieruchomość położona jest w miejscowości Gogolewo, gminie Dębnica Kaszubska, powiecie słupskim, województwie pomorskim. Odległość do Słupska wynosi ok 30 km, natomiast do Bytowa ok 40 km. Do centrum Dębnicy Kaszubskiej odległość to ok 20 km W odległości ok 130 m od działki znajduje się jezioro Dobrskie. Działkę otaczają liczne lasy oraz pola uprawne. Dostęp komunikacyjny droga gruntowa. Kształt działki zbliżony do prostokąta. W drodze przebiega sieć energetyczna. Nieruchomość znajduje się w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi’’ Przeznaczenie zgodnie z MPZP: teren oznaczony symbolem 12UTL tereny zabudowy turystyczno rekreacyjnej o charakterze letniskowym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego XXXVIII/260/2009 z dnia 2009 11 26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zespołu zabudowy turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska (TEREN B część wschodnia). ? nieprzekraczalna linia zabudowy: 10 m od drogi 2KD (D) ,minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 65%, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%, ? zabudowa parterowa bez poddasza użytkowego o wysokość budynku do 5m, kąt nachylenia połaci dachowych do 30%. Informacje dotyczące PRZETARGU: ? termin poprzedniego przetargu - I: 26.07.2019 r., II przetarg – 03.09.2019 r. ? warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, ? wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 09.10.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 09.10.2019 r., ? wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium/zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, ? wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ? cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności, ? organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu. ? Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, ? powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy, ? przetarg odbędzie się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, w Dębnicy Kaszubskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub telefonicznie: Alicja Lichtensztein tel. 59 813 23 21 lub kom. 666 366 828, Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666 366 828 sekretariat@debnica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 539 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Gogolewo

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1952m2 działka Rudno
działka Rudno

TYLKO W NASZYM BIURZE !!! ZAPRASZAMY DO ZAKUPU NIEZWYKLE UROKLIWEJ ZIEMI NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA O POWIERZCHNI 1952 M2 PODZIELONA NA 2 DZIAŁKI BUDOWLANE WSZYSTKIE MEDIA ORAZ DODATKOWO KANALIZACJA DE...

Działka na sprzedaż, Rudno
295 000 zł
1952 m2 151 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1000m2 działka Stanica
działka Stanica

*********TYLKO W NASZYM BIURZE OFERTA GODNA POLECENIA*************** W CeNIE DZIAŁKI WYBURZENIE BUDUNKU GLIWICE, STANICA Na sprzedaż przedstawiamy działkę budowlaną zlokalizowaną w Stanicy powiecie...

Działka na sprzedaż, Stanica
95 000 zł
1000 m2 95 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 868m2 działka Jadwisin
działka Jadwisin

Bardzo ładna działka budowlana w kwadracie. Na działce prąd. Możliwość wykorzystania istniejących fundamentów i gotowego projektu na dom. W lipcu będą uzgadniane warunki doprowadzenie gazu w ulicy. B...

Działka na sprzedaż, Jadwisin
130 000 zł
868 m2 150 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 38100m2 działka Wolsztyn
działka Wolsztyn

Na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna o pow. 3,81ha (38100 m.kw.), z przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe. Nieruchomość położona w miejscowości Wolsztyn przy ulicy Fabrycznej. W sąsiedztwi...

Działka na sprzedaż, Wolsztyn
1 990 120 zł
38100 m2 52 zł/m2