To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Godziszewo

Działka na sprzedaż Godziszewo,

1800 m2
50 000 PLN 28 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Skarszew ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Godziszewie, działka nr 218, obręb Godziszewo, gmina Skarszewy, obszaru 0,1800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1A/00044614/4, przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem nr 139/WPPiN/2019 Burmistrza Skarszew z dnia 3 lipca 2019 r. Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy zatwierdzonym uchwałą nr XLII/326/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 r., zmienionym uchwałą nr XLI/328/2014 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 lutego 2014 r., zmienionym uchwałą Nr VI/69/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 lipca 2015 r. działka ewidencyjna znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej (funkcja towarzysząca lub uzupełniająca – tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej). Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego, a okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt Kupującego. Forma zbycia – własność Ciężary i ograniczenia – brak Cena wywoławcza – 50 000,00 zł (zwolnione z podatku VAT) Wadium w pieniądzu – 5 000,00 zł, postąpienie minimalne 500,00 zł Na dzień sporządzenia wykazu sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego, powoduje utratę wpłaconego wadium. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 37. BURMISTRZ Jacek Pauli Skarszewy, 8 listopada 2019 r. Kontakt: Urząd Miejski w Skarszewach tel: 58 588-22-01 wew. 37 skarszewy@skarszewy.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 800 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Starogardzki gmina: Skarszewy miejscowość: Godziszewo

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 13540m2 działka Zegrze Południowe
działka Zegrze Południowe

Każdy świadomy przedsiębiorca poszukujący działki inwestycyjnej ma jasno określone oczekiwania jak chociażby jej odpowiednio duża wielkość, miejsce gwarantujące duży ruch ludzi, co w efekcie przełoży ...

Działka na sprzedaż, Zegrze Południowe
3 900 000 zł
13540 m2 288 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2200m2 działka Łomianki, Dąbrowa, Wąska
działka Łomianki, Dąbrowa, Wąska

Duża działka, podjazd z trzech stron.  Zabudowana domem do wyburzenia lub adaptacji na element większego ciągu bliźniaczego lub zabudowę osiedlową.  Możliwość zamiany na dom w Łomiankach. ul. Wąska 1...

Działka na sprzedaż, Łomianki
1 870 000 zł
2200 m2 850 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3195m2 działka Katowice
działka Katowice

Teren przemysłowy 3195 mkw z aktualnym planem zagospodarowania: 1-P -własność hipoteczna -prąd, woda, ciepłociąg w sąsiedztwie (30-50m) Dogodny dojazd dla TIR, szybki dojazd do drogi krajowej DK86....

Działka na sprzedaż, Katowice
492 000 zł
3195 m2 154 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 5600m2 działka Świętochłowice
działka Świętochłowice

Teren inwestycyjny 5600 mkw na sprzedaż (4814 ????) -działka w użytkowaniu wieczystym -plan zagospodarowania: P- tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych, w tym składów i magazynów -uzbro...

Działka na sprzedaż, Świętochłowice
700 000 zł
5600 m2 125 zł/m2