To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Gdynia, Cisowa

Działka na sprzedaż Gdynia, Cisowa, Wolframowa

4329 m2
1 200 000 PLN 277 zł/m2
Opis
Zapraszam do zapoznania się z nieruchomością gruntową położoną w Gdyni Pogórze. Przedmiotem sprzedaży są działki znajdujące się na dwóch księgach wieczystych o łącznej powierzchni 4 329 mkw. Przeznaczenie zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywność zabudowy: - dla zabudowy wolno stojącej - do 0,60, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni, - dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) - do 0,70, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; b) dopuszczalne gabaryty budynków: - wysokość zabudowy na terenach 052 MN2 oraz 053 MN2 - do 8,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych dla budynków o dachach płaskich; do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + kondygnacja w poddaszu dla budynków o dachach stromych, - wysokość zabudowy na terenie 054 MN2 - do 8,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych dla budynków o dachach płaskich; do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + kondygnacja w poddaszu dla budynków o dachach stromych; w przypadku lokalizacji budynku na terenie pochyłym (na stoku), dopuszcza się podwyższenie ww. wysokości zabudowy maksymalnie o 1,5 m od strony obniżonego terenu, pod warunkiem, że wysokość zabudowy nie przekroczy odpowiednio 8,0 i 9,0 m od strony terenu podwyższonego, - rodzaj dachu - płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 35° - 45°; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy: - dla zabudowy wolnostojącej - do 0,30 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni, - dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) - do 0,35 powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki budowlanej, przy czym do obliczeń nie uwzględnia się oznaczonego na rysunku planu terenu wyłączonego z zabudowy - przeznaczonego do zagospodarowania w formie zieleni; f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień - w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej; h) na terenie 054 MN2 ustala się lokalizację ogólnodostępnego ciągu pieszego, zgodnie z przebiegiem orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: - dla zabudowy wolnostojącej - 450 m2 ; dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których powierzchnia wynosi min. 300 m2 , - dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub do granicy działki sąsiedniej) - 300 m2 ; dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu (w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne na podstawie ustaleń planu), których powierzchnia wynosi min. 180 m2 , - minimalna szerokość frontu działki 10,0 m. Działki z dobrym dojazdem. Zapraszam na prezentację. "Wszystkie przedstawione powyżej informacje dotyczące nieruchomości oraz wskazane ceny mają jedynie charakter informacyjny (poglądowy) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego"
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 329 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Gdynia gmina: Gdynia miejscowość: Gdynia dzielnica: Cisowa ulica: Wolframowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1045m2 działka Gdynia, Cisowa, OWSIANA
działka Gdynia, Cisowa, OWSIANA

Działka połozone w dzielnicy Gdyni Cisowie -dzielnicy bardzo dobrze skomunikowanej z centrum Gdyni, blisko przelotówki ulicy Morskiej łączoncej Gdynie z Rumią, Redą oraz Półwyspem Helskim. W rejonie z...

Działka na sprzedaż, Gdynia
Do schowka
Zwiń
380 000 zł
1045 m2 364 zł/m2