To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, wielicki, Dobranowice

Działka na sprzedaż Dobranowice,

2391 m2
377 000 PLN 158 zł/m2
Opis
| *zdjęcia należą do właściciela oferty DZIAŁKA WIDOKOWA - DOBRANOWICE GMINA WIELICZKA Działka położona na południowym stoku, dzięki czemu jest bardzo dobrze nasłoneczniona o powierzchni 24 a. Dojazd do nieruchomości prowadzi bezpośrednio z drogi gminnej. Media na działce: - woda, - prąd, - gaz, - kanalizacja w planach. Na działce znajduje się stary budynek z nadanym numerem porządkowym. W bliskiej odległości znajdują się: - przystanek ok. 200 m - szkoła, - przedszkole, - sklep. Do Krakowa około 15 minut !!! W MPZP działka oznaczona jako 36 MN, co wiąże się z nast. warunkami: Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2 ) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i funkcjonalnie z nią związane, w tym: a)budynki garażowe i gospodarcze, b) zieleń przydomowa, c) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe, d) obiekty małej architektury, e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, z zastrzeżeniem §18 pkt 2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, z zastrzeżeniem ust.4. 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. e), z zastrzeżeniem § 22 pkt 3; 3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów: 1) łączna powierzchnia zabudowy z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; 2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 60%; 3) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 40%; 4) powierzchnia nowowydzielonych działek budowlanych, nie może być mniejsza niż: a) 600m² dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, b) 300m² dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, c) 180m² dla zabudowy szeregowej 5) szerokość nowowydzielonych działek, nie może być mniejsza niż: a) 16m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, b) 10m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, c) 6m dla zabudowy szeregowej; 6) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy usługowej powinna być dostosowana do rodzaju prowadzonej działalności usługowej z zachowaniem przepisów odrębnych i wymogów określonych w planie (w tym szczególnie w § 13 w odniesieniu do minimalnej wielkości działki), 7) dopuszcza się podział istniejących działek o powierzchni mniejszej niż ustalona w pkt 4 i 6 (szczególnie w odniesieniu do § 13 pkt 5), jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek; 9) istniejące w terenach MN działki, wydzielone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których minimalne parametry (powierzchnia i szerokość) są mniejsze niż ustalone w pkt 4, 5 i pkt 6, mogą być zabudowane, jeżeli ich zabudowa nie naruszy Prawa budowlanego oraz gdy zostaną spełnione inne wymogi dla terenów Mn określone w planie; 10) wysokość nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków nie może przekraczać: a) 11m dla budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, b) 5m dla budynków garażowych; 11) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane w pkt 10, ich rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości; Zapraszam do kontaktu: Stanisław Irzyk tel. 509-907-533 ::DODATKOWE INFORMACJE | Nazwa obiektu: Budynek do rozbiórki lub kapitalnego remontu. | Prąd: na działce | Gaz: na działce | Woda: na działce | Dojazd: ASFALTOWA | Dojazd - opis: dobry | Otoczenie: zabudowa jednorodzinna | Kanalizacja: brak | Komunikacja publ.: bus | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 200 | Odległość od centrum [m]: 4000 | Odl. do sklepu [m]: 400 | Odl. do szkoły [m]: 400 | Zagosp. działki: częściowo zagospodarowana | Ukształtowanie działki: lekko nachylona | Kształt działki: w kształcie litery L | Ogrodzenie działki: częściowo ogrodzona | Warunki zabudowy: Wolnostojąca | Zabudowa działki: dom wolnostojący jednorodzinny | ::LINK DO STRONY | virgo.galapp.net/Moduly/Virgo/virOfertaDrukuj.aspx?numid=5941816&id=07B5E9B05E ::KONTAKT DO AGENTA | Stanisław Irzyk | +48 509-907-533 | staszek@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 391 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: wielicki gmina: Wieliczka miejscowość: Dobranowice

Podobne oferty w tej lokalizacji