To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Dębnica Kaszubska

Działka na sprzedaż Dębnica Kaszubska,

1708 m2
69 000 PLN 40 zł/m2
Opis
RGNPP.6840. 36 .2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 21.11.2019r. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza IV PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek położonej w Dębnicy Kaszubskiej, w gminie Dębnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie wadium płatne w terminie do dnia 19 12 2019 r. przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2019 r., godz.9:30 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska w odległości ok. 1200 m od centrum, gdzie znajduje się siedziba gminy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, zespół placówek handlowych, bank, poczta, policja, sklepy itp., dojazd umożliwia komunikacja publiczna PKS. Dębnica Kaszubska położona jest 12 km od Słupska. Działka zlokalizowana jest na Osiedl u Północ przy ul. Klonowej w zachodniej części miejscowości po prawej stronie szosy Słupsk Dębnica Kaszubska. Zabudowę osiedla rozpoczęto w 1998 roku, od tamtej pory większość wydzielonych działek została zabudowana. Obecnie pozostały do zabudowy nieliczne, pojedyncze działki, które systematycznie są zabudowywane. Działka niezabudowana, nieznacznie porośnięta młodymi, sosnowymi samosiewami. Położona na terenach uzbrojonych (sieć energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna). W sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne oraz nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi. Nieruchomość stanowi własność gminy Dębnica Kaszubska. Nieruchomość przeznaczona jest na cele istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dostęp do działek i drogą gminną asfaltową. Uzbrojenie - w drodze na ul. Klonowej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i sieć elektryczna, - w pas ie zieleni pomiędzy działką a drogą wojewódzką sieć kanalizacyjna Działka posiada płaski teren, dogodny pod zabudowę. Przeznaczenie zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXIX/153/05 z dnia 31.01.2005 r.) dla działki oznaczonej nr 1283 przewiduje się Teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej - 6MN - zabudowa mieszkalna o niskiej intensywności (jednorodzinnej). W granicach działek przylegających do ul. Ks. Antoniego Kani wyznaczono pas zieleni izolacyjnej (do zagospodarowania w ramach poszczególnych działek). 1. linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od lini drogi, 2. typ zabudowy: wolnostojąca na wydzielonych działkach budowlanych, 3. zalecany poziom posadzki parteru nie powinien przekroczyć 50 cm od projektowanego poziomu ternu przed głównym wejściem do budynku, 4. zabudowa mieszkaniowa parterowa z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym, z dachami dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu symetrycznym względem siebie I kątach nachylenia 30 – 45°. Wysokość całkowita mierzona od projektowanego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 8,5 m. 5. Zabudowa gospodarcza parterowa z dachem o wysokości do 7,5 m o nachyleniu połąci 30-45°. Informacje dot. obciążeń księgi wieczystej: brak obciążeń. Termin poprzednich przetargów: I przetarg:: 31.05.2019 r., II przetarg: 15.07.2019 r., III przetarg: 31.10.2019 r. Informacje dotyczące PRZETARGU: ? warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu/rokowaniach. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, ? wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 19.12.2019 w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 00 04 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 19.12.2019 ? wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium/zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, ? wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ? cena, podlega zapłacie przed zawarci em umowy przenoszącej prawo własności, ? organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu. ? Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub bra ku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, ? powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy, ? przetarg odbędzie się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, w Dębnicy Kaszubskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub pod numerem telefonu 59 813 23 21 lub kom. 666 366 828, (nieruchomosci@debnicakaszubska.eu) Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666 366 828 sekretariat@debnica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 708 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Dębnica Kaszubska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2281m2 działka Otrębusy, Warszawska
działka Otrębusy, Warszawska

Witam serdecznie! Zapraszam do kupna działki budowlanej w Otrębusach. Działka 2281 m2, geodezyjnie podzielona na dwie działki. Całość łącznie 73 x 32. Dojazd od strony ul. Warszawskiej oraz ul. Sad...

Działka na sprzedaż, Otrębusy
1 140 000 zł
2281 m2 500 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 19518m2 działka Nieporęt, Jana Kazimierza
działka Nieporęt, Jana Kazimierza

Działka wraz z Projektem osiedla domków jednorodzinnych w Nieporęcie przy Ul. Jana Kazimierza i z prawomocnym pozwoleniem na budowę.   Projekt „osiedla domków jednorodzinnych w Nieporęcie” to nowa p...

Działka na sprzedaż, Nieporęt
2 990 000 zł
19518 m2 153 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1342m2 działka Konstancin-Jeziorna, Chylice
działka Konstancin-Jeziorna, Chylice

Konstancin CHYLICE IDEALNA POD DOM DLA RODZINY Konstancin posiada wybitne walory uzdrowiskowe jako jedyne uzdrowisko w województwie mazowieckim w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy ze względu na złoża...

Działka na sprzedaż, Konstancin-Jeziorna
605 000 zł
1342 m2 451 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1626m2 działka Konstancin-Jeziorna, Chylice
działka Konstancin-Jeziorna, Chylice

Konstancin CHYLICE IDEALNA POD DOM DLA RODZINY Konstancin posiada wybitne walory uzdrowiskowe jako jedyne uzdrowisko w województwie mazowieckim w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy ze względu na złoża...

Działka na sprzedaż, Konstancin-Jeziorna
732 000 zł
1626 m2 450 zł/m2