Działka 1224 m2, Dębnica Kaszubska
54 120 zł 44,22 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Dębnica Kaszubska - 1224 m2

Cena 54 120 44,22 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

RGNPP.6840.78.2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 10.09.2019r. WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA III PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W DĘBNICY KASZUBSKIEJ NA OSIEDLU PÓŁNOC II LP.: 1 POŁOŻENIE: Dębnica Kaszubska SL1S/000pokaż telefon NR DZIAŁKI, POWIERZCHNIA:: 1306, 0,1224 ha CENA WYWOŁAWCZA (cena zawiera podatek 23% VAT): 54 120 WADIUM: 4500 zł PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją zabudowy usługowej wadium płatne w terminie do dnia 09.10.2019 r. przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., godz. 11:30 Działka położona w Dębnicy Kaszubskiej na Osiedlu Północ II w odległości ok. 1200 m od centrum Dębnicy Kaszubskiej, gdzie znajduje się siedziba gminy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, zespół placówek handlowych, bank, poczta, policja, sklepy itp., w pobliżu ul. Akacjowej i ul. Bukowej. Odległość od miasta Słupsk ok 12 km. Kształt regularny, teren równy, dogodny pod zabudowę. Dojazd z drogi gminnej asfaltowej (z ul. Akacjowej), a następnie drogą wewnętrzną częściowo nieutwardzoną (droga porośnięta trawą). Brak uzbrojenia terenu, w odległości ok. 80 m. znajduje się sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodociągowa i energetyczna. Przeznaczenie zgodnie z MPZP: Teren oznaczony symbolem 7MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją zabudowy usługowej. Uchwała nr XXXVI/264/2013 z dnia 2013-11-13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska (PÓŁNOC II obszar „A” - zabudowa mieszkaniowa. - typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza na wydzielonych działkach budowlanych, - funkcja usługowa realizowana w budynku mieszkalnym (przy określeniu powierzchni do 30%) lub w odrębnej zabudowie. - intensywność zabudowy: wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie większy niż 30%, - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu lub wydzielonej z niego działki - nie mniejszy niż 30%, - linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej drogi 01KD(D), 04KD(D), - wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze: użytkowe lub nieużytkowe), z dopuszczeniem podpiwniczenia, wysokość budynku nie większa niż 9,0m; poziom posadowienia parteru – nie więcej niż 50cm, - geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, kąt pochylenia 27-45°; dopuszczalne okna połaciowe lub doświetlenie poddasza lukarnami; materiał pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny; maksymalny występ okapu do 50 cm, - budynki gospodarczo-garażowe: parterowe o wysokości do 6m. Informacje dotyczące PRZETARGU: - termin poprzedniego przetargu - I: 23.07.2019 r., II przetarg – 03.09.2019 r. - warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, - wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 09.10.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 00pokaż telefon. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 09.10.2019 r., - wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, - wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, - cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności, - organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu. - Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, - powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy, - przetarg odbędzie się w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a w Dębnicy Kaszubskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub telefonicznie: Alicja Lichtensztein tel. 59 8pokaż telefon lub kom. 666pokaż telefon, Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666pokaż telefon
Numer oferty: 24352/3186/OGS
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Dębnica Kaszubska
Cena:

54 120 zł

Cena za m2
44,22 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
1 224 m2
Powierzchnia działki:
1 224 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Dębnica Kaszubska
Numer oferty:
24352/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości