To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Dębnica Kaszubska

Działka na sprzedaż Dębnica Kaszubska,

1224 m2
54 120 PLN 44 zł/m2
Opis
RGNPP.6840.78.2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 10.09.2019r. WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA III PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W DĘBNICY KASZUBSKIEJ NA OSIEDLU PÓŁNOC II LP.: 1 POŁOŻENIE: Dębnica Kaszubska SL1S/00033452/2 NR DZIAŁKI, POWIERZCHNIA:: 1306, 0,1224 ha CENA WYWOŁAWCZA (cena zawiera podatek 23% VAT): 54 120 WADIUM: 4500 zł PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją zabudowy usługowej wadium płatne w terminie do dnia 09.10.2019 r. przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., godz. 11:30 Działka położona w Dębnicy Kaszubskiej na Osiedlu Północ II w odległości ok. 1200 m od centrum Dębnicy Kaszubskiej, gdzie znajduje się siedziba gminy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, zespół placówek handlowych, bank, poczta, policja, sklepy itp., w pobliżu ul. Akacjowej i ul. Bukowej. Odległość od miasta Słupsk ok 12 km. Kształt regularny, teren równy, dogodny pod zabudowę. Dojazd z drogi gminnej asfaltowej (z ul. Akacjowej), a następnie drogą wewnętrzną częściowo nieutwardzoną (droga porośnięta trawą). Brak uzbrojenia terenu, w odległości ok. 80 m. znajduje się sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodociągowa i energetyczna. Przeznaczenie zgodnie z MPZP: Teren oznaczony symbolem 7MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją zabudowy usługowej. Uchwała nr XXXVI/264/2013 z dnia 2013-11-13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska (PÓŁNOC II obszar „A” - zabudowa mieszkaniowa. - typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza na wydzielonych działkach budowlanych, - funkcja usługowa realizowana w budynku mieszkalnym (przy określeniu powierzchni do 30%) lub w odrębnej zabudowie. - intensywność zabudowy: wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie większy niż 30%, - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu lub wydzielonej z niego działki - nie mniejszy niż 30%, - linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej drogi 01KD(D), 04KD(D), - wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze: użytkowe lub nieużytkowe), z dopuszczeniem podpiwniczenia, wysokość budynku nie większa niż 9,0m; poziom posadowienia parteru – nie więcej niż 50cm, - geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, kąt pochylenia 27-45°; dopuszczalne okna połaciowe lub doświetlenie poddasza lukarnami; materiał pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny; maksymalny występ okapu do 50 cm, - budynki gospodarczo-garażowe: parterowe o wysokości do 6m. Informacje dotyczące PRZETARGU: - termin poprzedniego przetargu - I: 23.07.2019 r., II przetarg – 03.09.2019 r. - warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, - wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 09.10.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 09.10.2019 r., - wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, - wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, - cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności, - organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu. - Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, - powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy, - przetarg odbędzie się w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a w Dębnicy Kaszubskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub telefonicznie: Alicja Lichtensztein tel. 59 813 23 21 lub kom. 666 366 828, nieruchomosci@debnicakaszubska.eu Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666 366 828 sekretariat@debnica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 224 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Dębnica Kaszubska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4400m2 działka Krasnosielc
działka Krasnosielc

Polecam Państwu siedlisko o powierzchni 4400m2 , działka ogrodzona . Na działce znajduje się dom całoroczny ok110m2 ,kuchnia ,łazienka , 3 pokoje ,przedpokój ,kotłownia i weranda. W pokojach bardzo ł...

Działka na sprzedaż, Krasnosielc
390 000 zł 370 000 zł
4400 m2 84 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4735m2 działka Skoki
działka Skoki

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana o powierzchni 4 735 mkw położona w Skokach, przy ul. Rakojedzkiej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, została dla...

Działka na sprzedaż, Skoki
295 000 zł 250 000 zł
4735 m2 53 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 978m2 działka Nekla
działka Nekla

—Skryta w naturze działka 978m2, Barczyzna (obok Nekli)— Na sprzedaż działka o powierzchni 978,00 m2 zlokalizowana w miejscowości Barczyzna (pow. wrzesiński, gmina Nekla). Usytuowanie działki na skr...

Działka na sprzedaż, Nekla
70 000 zł 66 000 zł
978 m2 67 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 746m2 działka Nowy Tomyśl
działka Nowy Tomyśl

—Działki 600-1000m2—Sękowo tuż obok Nowego Tomyśla— Na sprzedaż działki o powierzchni od 600 do 1000m2 zlokalizowane w miejscowości Sękowo (pow. Nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl). Ciekawie usytuowan...

Działka na sprzedaż, Nowy Tomyśl
52 000 zł
746 m2 70 zł/m2