Działka 10570,0m2, Dąbrowa Zielona
295 000 zł 27,91 zł/m2

POWIERZCHNIA

10 570 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rekreacyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Proponuję na sprzedaż kompleks 6 działek wraz z drogami dojazdowymi, położony w malowniczej, spokojnej wsi wśród lasów w ekologicznej gminie Dąbrowa Zielona w miejscowości Nowa Wieś (powiat częstochowski, woj. śląskie). Oferta obejmuje obszar 1,057 ha, na który składa się 6 działek oraz drogi dojazdowe: - dz.ew. 294/1 - 0,1733 ha - wym. ok. 37x46m - dz.ew. 294/2 - 0,1607 ha - wym. ok. 36x44 m - dz.ew. 294/3 - 0,1581 ha - wym. ok. 36x43 m - dz.ew. 294/4 - 0,0658 ha (droga) - dz.ew. 294/5 - 0,0327 ha (droga) - dz.ew. 294/6 - 0,1477 ha - - wym. ok. 35x40 m - dz.ew. 294/7 - 0,1497 ha - wym. ok. 35x41 m - dz.ew. 294/8 - 0,0414 ha (droga) - dz.ew. 294/9 - 0,1276 ha - wym. ok. 40x17x47x44 m (obręb Nowa Wieś) To doskonała oferta dla osób poszukujących terenu inwestycyjnego w miejscu oddalonym od miejskiego zgiełku. Działki stanowią doskonały grunt pod budowę osiedla domów rekreacyjnych, służących jako weekendowa odskocznia od codzienności. Działki te mogą także stanowić przedmiot "detalicznej" sprzedaży przez przyszłego właściciela. Oferowane działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren oznaczony jest w MPZP jako UTL (teren zabudowy rekreacyjnej). Istnieje możliwość przekształcenia przeznaczenia terenu na MNU (budownictwo jednorodzinne z usługami). Oferowane działki znajdują się w kompleksie, składającym się w sumie z 11 działek. Zasady i warunki zagospodarowania terenu: • obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg • zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VI MPZP • wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,2 • powierzchnia zieleni biologicznie czynnej: min. 70% ogólnej powierzchni działki, • forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem III MPZP • dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w rozumieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska. Wyklucza się: • lokalizację obiektów handlowych, handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów, • lokalizację budynków gospodarczych i garażowych, • lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Media: woda (na działce 294/1), prąd (w drodze) Dostęp do infrastruktury - około 2-5km (Olbrachcice, Dąbrowa Zielona - sklepy, urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia, apteka, kościół). Wieś położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona, licząca około 120 mieszkańców. Wieś jest jednym z sołectw w gminie Dąbrowa Zielona w powiecie częstochowskim w województwie Śląskim. Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie ziemskim częstochowskim. Gmina Dąbrowa Zielona jest gminą typowo rolniczą. Znaczną część obszaru zajmują użytki rolne (62%) i lasy (31%). Jest to także gmina ekologiczna. Nie hałasują tu i nie dymią wielkie zakłady przemysłowe, powietrze jest czyste, a ziemia i woda nie są skażone odpadami chemicznymi. Zielona roślinność jest ostoją ślimaka winniczka, który jest swoistym symbolem czystości środowiska naturalnego. Przez teren gminy przepływają dwie rzeczki: „Wiercica” i „Wierciczka” ( Kanał Lodowy). Odległości: Dąbrowa Zielona – ok. 3 km Olbrachcice - ok. 5 km Częstochowa - ok. 40 km Katowice - 90 km Radomsko – ok. 35 km Koniecpol - ok. 10 km. Zapraszam na prezentację ! Piotr Tomski tel.: 795pokaż telefon CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA DO BIURA. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta, proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 579/4510/OGS
Nr licencji zawodowej: 13574

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Dąbrowa Zielona

Podobne nieruchomości