To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Czerwionka-Leszczyny

Działka na sprzedaż Czerwionka-Leszczyny, Kopalniana

3902 m2
17 000 PLN 4 zł/m2
Opis
JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1492/148 o pow. 3.902 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr GL1Y/00132421/3. Nieruchomość zlokalizowana jest w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie) przy ul. Kopalnianej. Cena sprzedaży: 17.000,00 zł netto (siedemnaście tysięcy złotych i zero groszy netto) Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Z uwagi na fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi teren niezabudowany, Gminie Czerwionka-Leszczyny przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiot sprzedaży objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, zgodnie z którym nieruchomość jest oznaczona jako: ZNU - tereny zieleni nieurządzonej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrówi wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: • dopuszcza się lokalizowanie: a) ścieżek rowerowych; b) urządzeń i terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych; c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50%; • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4. Dodatkowo rysunek planu wskazuje na: • przebieg sieci gazociągu podwyższonego ciśnienia DN400 oraz strefę ochronną gazociągu, • przebieg linii napowietrznej średniego napięcia oraz strefę ochronną linii napowietrznej, • lokalizację słupowej stacji transformatorowej. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu i formy sprzedaży są dostępne w siedzibie JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1 w Zabrzu (Budynek C, parter, pok. 4 i 5) oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce Dla kontrahentów: Nieruchomości zbędne. Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Obsługi Majątku JSW KOKS S.A. tel. 32 416 43 44, 601 740 678 e-mail: dostrzelczyk@jswkoks.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
3 902 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Rybnicki miejscowość: Czerwionka-Leszczyny ulica: Kopalniana

Podobne oferty w tej lokalizacji