To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Chwalisław

Działka na sprzedaż Chwalisław,

74700 m2
148 500 PLN 2 zł/m2
Opis
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2021 r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 1. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 599/12, ( AM-3) o powierzchni 10.9000 ha, klasa bonitacyjna: RIIIb, RIVa, RV, położona w obrębie Laski gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW1Z/00012097/4 Suma oszacowania wynosi 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok) działka gruntu ,oznaczona geodezyjnie nr 599/12 obręb Laski położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RP- teren użytków rolnych bez prawa zabudowy 2. nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 43/2, nr 43/3, nr 43/4, nr 44/1, (AM-1) o łącznej powierzchni 7.4700 ha, klasa bonitacyjna RIVa, RIVb, ŁIV, ŁV, PsV położonej w obrębie Chwalisław, gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW1Z/00069082/0 Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok), działki gruntu, oznaczone geodezyjnie nr 43/2, nr 43/3, nr 43/4 obręb Chwalisław położone są na obszarze oznaczonym symbolem RP - teren użytków rolnych bez prawa zabudowy nr 44/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RP - teren użytków rolnych bez prawa zabudowy oraz częściowo na obszarze ZN/W - teren zieleni łęgowej w obrębie dolin rzecznych wraz z korytami cieków naturalnych bez prawa zabudowy 3. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 560, nr 563 (AM-3) o łącznej powierzchni 11.3800 ha, klasa bonitacyjna RIVb, RV, ŁIV, ŁV, LsV, RIIIb, RIVa położona w obrębie Laski, gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwo dolnośląskie ,dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW1Z/00065603/1. Suma oszacowania wynosi 333 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok) działka gruntu, oznaczona geodezyjnie nr 563, obręb Laski położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RP - teren użytków rolnych bez prawa zabudowy oraz RL - teren lasów 4. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 26 (AM-1) o powierzchni 6,7600 ha, położona w obrębie Laski, gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW1Z/00012100/9. Suma oszacowania wynosi 166 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok) działka gruntu, oznaczona geodezyjnie nr 26, obręb Laski położna jest na obszarze oznaczonym symbolem RP - teren uzytków rolnych bez prawa zabudowy oraz RL - teren lasów. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski Kontakt: Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski tel: 74 8161 605 kancelaria@komornik-wesolowski.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
74 700 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Ząbkowicki gmina: Złoty Stok miejscowość: Chwalisław