Działka 2600,0m2, Chocianowiec
156 000 zł 60 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 600 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka budowlana 26 ar 17 km od Lubina LOKALIZACJA : Działka budowlana znajduje się w miejscowości Chocianowiec 17 km od Lubina UZBROJENIE TERENU : w drodze CENA 156 tyś Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 58MN ustala się przeznaczenie podstawowe na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. ustala się; 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie uzupełniające - drogi wewnętrzne. 2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia: 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000m 2 , b) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,65, c) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, d) wysokość budynków nie może przekraczać 10m, e) w strefie „U” dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną matową w kolorze ceglastym, f) poza strefą „U” dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 25°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp., h) istniejące budynki przekraczające wysokość 10m mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, formy i pokrycia dachu, i) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i muszą mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, j) na elewacjach wymóg stosowania stonowanych pastelowych barw, k) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m 2 p. u. usług. Zapraszam na prezentację, Joanna Wermuth-Kosiek tel. 790pokaż telefon FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: GS-5574

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Chocianowiec

Podobne nieruchomości