Działka 9056,0m2, Bytom
300 000 zł 33,13 zł/m2

POWIERZCHNIA

9 056 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nr oferty: 2/2/09/2020 Przedmiotowa działka ma kształt regularnego wielokąta. Teren nieruchomości po zrekultywowanej hałdzie, częściowo porośnięty drzewami. Nieruchomość nie posiada dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia.Otoczenie nieruchomości stanowią tereny przemysłowe i poprzemysłowe, garaże w zabudowie szeregowej oraz tereny zieleni.Nieruchomość nie posiada prawnie usankcjonowanego dostępu do drogi publicznej. Celem zapewnienia dojazdu nabywca będzie zobowiązany uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt.Przy umowie przeniesienia przedmiotowej nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o powyższej okoliczności, stan ten akceptuje i nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki zgodnie z Uchwałą nr XII/483/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r. - w sprawie ustalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bytom” oznaczony jest symbolem: 4.P3 - tereny przemysłowe. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: SRK-GS-1538

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bytom

Podobne nieruchomości