Działka 29756,0m2, Bytom
230 400 zł 7,74 zł/m2

POWIERZCHNIA

29 756 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nr oferty: 4/1/03/2020 Nieruchomość położona w Bytomiu przy ul. Frenzla. Nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnego wielokąta - wydłużone pasy. Teren działek wykazuje zmiany rzędnych wysokości. Działka porośnięta zielenią. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny poprzemysłowe, stawy. W dalszym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny przemysłowe. Działka nie posiada dostęp do drogi publicznej. Centrum administracyjne miasta znajduje się w odległości około 8,0 km, około 3,0 km droga krajowa nr 88, około 4,0 km wjazd na autostradę A1. Przeznaczenie terenu - Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XII/483/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r. - w sprawie uchwalenia "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bytom" przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem: 2.L1 - tereny lasów, 3.L1 - tereny lasów, 2.2.D2.KDZ - tereny dróg zbiorczych. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: SRK-GS-1298

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bytom

Podobne nieruchomości