Działka 26747,0m2, Bytom
600 000 zł 22,43 zł/m2

POWIERZCHNIA

26 747 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nr oferty: 2/1/09/2020 Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularnego wieloboku. Teren nieruchomości po zrekultywowanej hałdzie, częściowo porośnięty drzewami. Nieruchomość nie posiada dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny przemysłowe i poprzemysłowe, garaże w zabudowie szeregowej oraz tereny zieleni. Nieruchomość nie posiada prawnie usankcjonowanego dostępu do drogi publicznej. Celem zapewnienia dojazdu nabywca będzie zobowiązany uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt. Przy umowie przeniesienia przedmiotowej nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o powyższej okoliczności, stan ten akceptuje i nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki zgodnie z Uchwałą nr XII/483/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r. - w sprawie ustalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bytom” oznaczony jest symbolem: 4.P3 - tereny przemysłowe. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: SRK-GS-1537

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bytom

Podobne nieruchomości