Działka 10800,0m2, Borków, Borków
1 103 860 zł 102 zł/m2

POWIERZCHNIA

10 800 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje), przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/15, 157/16, 157/17, 157/18 oraz 157/19 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 4.000 m2; b) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/20 z obrębu 0001, o powierzchni 1.100 m2; c) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/21 z obrębu 0001, o powierzchni 900 m2; d) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 157/22 z obrębu 0001, o powierzchni 1.200 m2; e) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/24 oraz 157/25 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 2.000 m2; f) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/000pokaż telefon, oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 157/33 oraz 157/34 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 1.600 m2. Cena wywoławcza wynosi 1.103.860,55 zł (jeden milion sto trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i 55/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 11pokaż telefon (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 161/2020) jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@ saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@ saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Borków, Borków