Działka 42474,0m2, Borki
8 919 540 zł 210 zł/m2

POWIERZCHNIA

42 474 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż bardzo atrakcyjna nieruchomość położona w miejscowości Borki koło Radzymina o łącznej powierzchni 4,274 ha, przeznaczona pod usługi zdrowia, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa, gastronomii. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 80 x 325 x 138 x 310 m. Położona jest w linii prostej ok. 1,5 km od rzeki Rządzy i ok. 3 km od Zalewu Zegrzyńskiego, 6 km od Radzymina, 40 km od Centrum Warszawy. Nieruchomość jest otoczona lasami. Istnieje możliwość dokupienia przylegającego do nieruchomości zbiornika wodnego wraz z terenem zieleni - łącznie 6ha. Istnieje także możliwość sprzedaży mniejszej powierzchni. Przeznaczenie szczegółowe w MPZP: Ustalenia szczegółowe: § 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U 01, U 02, U 03 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy usługowej z zakresu usług zdrowia, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa, gastronomii. 2. Dla terenów określonych w § 20. ust. 1. ustala się: 1) możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym; 2) możliwość lokalizacji obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, usługowego, handlowego, socjalnego i biurowego; 3) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych; 4) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z możliwością przebudowy, remontu, nadbudowy, rozbudowy; 5) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw; 6) lokalizację obiektów małej architektury; 7) realizację dróg wewnętrznych, miejsc postojowych; 8) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych; 9) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 3. Dla terenów określonych w § 20. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ oraz KDL – 6 m; 2) intensywność zabudowy: maksimum 1; 3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%; 4) wysokość zabudowy – maksimum 15 m; 5) dachy dwu i wielospadowe, dachy jednospadowe; 6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: do 45º, dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachów; 7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym (antracyt), ceglastym, brązowym; 8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowogospodarczych: maksimum 1 kondygnacja; 9) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowogospodarczych w granicy działki. NIE POBIERAMY PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO!!! ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA! ___________RODO : HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w (05-250) Radzyminie, Al. Jana Pawła II 1B, informuje Państwa, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez nasze biuro. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. - Dane mogą być udostępniane przez HOMEPLUS podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). - Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. - Administratorem danych jest HOME PLUS – Ireneusz Kurzyński oraz HOME PLUS - Małgorzata Kosińska z siedzibą w Radzyminie , Al. Jana Pawła II 1B, e-mail: . Przekazane przez Państwa osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń – w celu ewentualnej ochrony prawnej administratora. Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe – trwale zniszczone. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). --------------------- UWAGA!*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. HOMEPLUS Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność prezentowanych obiektów, staramy się jednak, aby informacje dotyczące ofert były możliwie najbardziej kompletne i aktualne. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 22206/78/OGS
Nr licencji zawodowej: 2607

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Borki

Podobne nieruchomości