Działka 2049,0m2, Biłgoraj
399 000 zł 194,73 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 049 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka budowlana pod zabudowę jednorodzinną, szeregową, bliźniaczą, wielorodzinną ul. Andersena, Biłgoraj LOKALIZACJA - działka położona przy spokojnej osiedlowej ulicy o małym natężeniu ruchu [w najbliższym czasie realizowany ma być remont drogi z nową nawierzchnią i oświetleniem] - w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, niska zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa szeregowa Link do mapy https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6077039 DZIAŁKA nr 84/2 ark. 12 o powierzchni użytkowej 2049 m 2 ,nr ewid. 060201_1.0001.AR_12.84/2, szerokość ok. 34 m, długość ok. 60 m - teren płaski - dostęp do działki bezpośrednio z drogi MEDIA - sieć elektryczna w pasie drogowym - przyłącze kanalizacji na działce - sieć wodna w pasie drogowym - sieć gazowa w granicy działki STAN PRAWNY - jeden właściciel - księga wieczysta wolna od obciążeń - przez działkę przebiega droga służebna o szerokości 4 m wzdłuż jej zachodniej granicy do działki nr 84/1 - działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj - uchwała nr X/59/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowakowskiego w Biłgoraju - część I Obszar D 24MN: Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się: 1) przeznaczenie: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszcza się zabudowę wielorodzinną do sześciu mieszkań w budynku, b) funkcja dopuszczalna - usługi nieuciążliwe, 2) warunki zagospodarowania: a) możliwość realizacji nowej zabudowy, utrzymania, modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej oraz przekształceń własnościowych i podziału na działki budowlane, zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu, b) przy sytuowaniu obiektów obowiązują nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, c) usługi mogą być realizowane w parterach budynków mieszkalnych, w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem mieszkalnym, z wejściem i ekspozycją od strony ulicy lub w budynkach wolnostojących usytuowanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących warunków technicznych zabudowy, zachowaniem dopuszczalnej powierzchni zabudowy działek, d) na działkach dopuszcza się budowę garaży i budynków gospodarczych, e) zasady kształtowania zabudowy: - dopuszcza się zabudowę jednorodzinną w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych lub szeregowych, - powierzchnia zabudowy działki do 40 %, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce 30 %, wysokość budynku mieszkalnego do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym, wysokość części usługowej - do 2 kondygnacji, dachy strome o kącie nachylenia połaci 25-45 st.; na wniosek inwestora dopuszcza się dachy płaskie, poziom posadowienia parterów - maksymalnie do 0,70 m ponad najniższy istniejący poziom terenu przy budynku, obowiązuje ujednolicenie charakteru i wysokości ogrodzeń od strony ulicy (1,3 - 1,6 m); ogrodzenia należy sytuować w docelowych liniach rozgraniczających ulicy - dopuszcza się ogrodzenie pełne przy wjazdach i wejściach na działki, garaże należy realizować jako zintegrowane z budynkiem mieszkalnym i usytuowane w poziomie parteru lub w postaci odrębnego budynku w głębi działki, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej powierzchni zabudowy działki; budynki garażowe w głębi działek należy grupować poprzez usytuowanie ich w granicy sąsiadujących ze sobą działek, dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 60 m 2 , z zachowaniem dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki, budynki gospodarcze powinny być lokalizowane w głębi działek z zaleceniem powiązania z budynkami garażowymi; należy je grupować poprzez usytuowanie przy granicy sąsiadujących ze sobą działek, f) przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, do sześciu mieszkań w budynku lub segmencie, obowiązuje: tworzenie działek pod tego typu zabudowę może nastąpić na wniosek i za zgodą zainteresowanych właścicieli działek, zapewnienie minimum 150 m 2 terenu na jedno mieszkanie, g) w przypadku realizacji zabudowy i kształtowania działek w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej (scalenie i podział) obowiązują następujące parametry: - szerokość frontu działki: z zabudową wolnostojącą - minimum 16,0 m, z zabudową bliźniaczą - minimum 12,0 m, z zabudową szeregową - minimum 7,0 m, powierzchnia działki: z zabudową wolnostojącą - minimum 450 m2, z zabudową bliźniaczą - minimum 250 m 2 , z zabudową szeregową - minimum 180 m 2 . Link do uchwały: http://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/41._mpzp_Nowakowskiego_czesc_I_-_2011r._-_TEKST.pdf Link do załącznika graficznego: http://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/41._mpzp_Nowakowskiego_czesc_I_-_2011r._-_RYS.jpg Zapoznaj się ze szczegółami tej dostępnej tylko w naszym biurze oferty i sprawdź możliwość uzyskania kredytu na zakup tej nieruchomości - skontaktuj się z pośrednikiem prowadzącym ofertę, MACIEJ MAKSYMIUK, tel. 606pokaż telefon Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: MXM-GS-122

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Biłgoraj

Podobne nieruchomości