Działka 6900,0m2, Biele
150 000 zł 21,74 zł/m2

POWIERZCHNIA

6 900 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Firma Fine Properties ma ogromną przyjemność przedstawić Ci działkę 6900 m2 znajdującą się w miejscowości Biele gmina Sochocin. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej, kilkaset metrów od drogi krajowej nr. 50. Na działce znajdują się trzy budynki wymagające remontu lub rozbiórki (kotłownia, dawna chlewnia, budynek magazynowy) o łącznej powierzchni około 500m2. Po rozbiórce danych budynków jest możliwość postawienia nowych budynków w ich miejsce. Na działce znajdują się również różnego rodzaju drzewa. Dojazd do działki aleją drzew, piękny widok. ■ kształt działki: prostokąt; szerokość: 27m; długość: 223m; teren płaski. Zabudowana działka od frontu ma około 26,5 m i stopniowo rozszerza się ku tyłowi do około 34 m. ■ dojazd drogą asfaltową, ogrodzenie całkowite ■ prąd, kanalizacja Informacje o warunkach zabudowy: ■ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje podstawowe przeznaczenie terenu na realizację usług, składów, magazynów i produkcji. ■ w uzupełniającym przeznaczeniu - pod garaże, budynki gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia, ogrodzenia, elementy małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. ■ dla tego terenu ustala się utrzymanie istniejącego zagospodarowania terenu, z dopuszczeniem modernizacji, przebudowy i budowy nowych obiektów zgodnie z ustaleniami planu ■ dla istniejących budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym ustala się możliwość nadbudowy, przebudowy i remontu. Możliwość rozbudowy i realizacja nowej zabudowy z zachowaniem ustaleń niniejszego planu, w tym ustalonych linii zabudowy ■ dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające - funkcje mieszkaniową dla właściciela, realizowaną w obiektach wolnostojących, wbudowanych lub zespolonych z bryłą budynku usługowo-przemysłowego. Zabudowa garażowa i gospodarcza może być realizowana jako wolnostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 7 m), wbudowana lub zespolona z bryłą budynku usługowego lub produkcyjnego ■ możliwość zachowania istniejącego podziału na działki budowlane ■ zakaz lokalizowania: - przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg -przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu, - zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, - tymczasowych obiektów budowlanych. ■ zasady ochrony środowiska: - uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami działki budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny, - co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny. - przy zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu. ■ nieruchomość bez zadłużeń, ■ nieruchomość dostępna od zaraz, ■ działka posiada księgę wieczystą. ■ Oferujemy również pomoc w uzyskaniu kredytów. Współpracujemy z bankami już od 13 lat i jesteśmy w stanie pomóc nawet w bardzo trudnych sytuacjach. ■ Pomimo, iż Doradcy Fine Properties przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Serdecznie zapraszamy na prezentację.
Numer oferty: ZS131
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Piotr Derbin
Nr licencji zawodowej: 17648

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Biele