To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Wrocław

Dom na sprzedaż Wrocław, Stefana Starzyńskiego

243,33 m2
675 000 PLN 2 774 zł/m2
Opis
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYMPOŁOŻONEJ PRZY UL. STEFANA STARZYŃSKIEGO 43 WE WROCŁAWIU Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 302/20, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.: ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Stefana Starzyńskiego 43 we Wrocławiu, działka nr 237, AM-6, obręb Ołtaszyn o powierzchni 0,0480 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1K/00070549/1, - za cenę minimalną 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 67.500 zł do dn. 07.10.2021r. Za datę wpływu wadium uznana będzie data zaksięgowania wadium na rachunku masy upadłości. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 08.10.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław lub pocztą listem poleconym. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Uwaga! SYNDYK W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OFERTY PRZEPROWADZI DOGRYWKĘ W DRODZE LICYTACJI. CENĄ WYWOŁAWCZĄ W DOGRYWCE BĘDZIE NAJWYŻSZA ZAOFEROWANA CENA W OFERTACH PISEMNYCH. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/. Kontakt: Magdalena Czyszczoń tel: 71 783 41 86 kancelaria1@kancelariaczyszczon.com
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
7
Powierzchnia całkowita:
243,33 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wrocław gmina: Wrocław miejscowość: Wrocław ulica: Stefana Starzyńskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji