Dom 300,0m2, 10 pokoi Nowy Staw
345 000 zł 1 150 zł/m2

POWIERZCHNIA

300,00 m2

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

440 m2

LICZBA POKOI

10

RODZAJ DOMU

wolnostojący

Expander

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
piwnica, poddasze
Okolica:
apteka, centrum handlowe, pkp, poczta

Opis oferty

Do sprzedaży: budynek biurowy (pow. 265,20 m2) oraz dwa budynki gospodarcze (pow. 14,60 m2 i 20,32 m2) posadowione na działce nr 140 o powierzchni 440 m2 Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Nowy Staw przy ul. Obrońców Westerplatte 8, powiat malborski, województwo pomorskie. Księga Wieczysta nr GD1M/000pokaż telefon Budynek stanowi pustostan, wcześniej pełnił rolę urzędu pocztowego na parterze i pierwszym piętrze oraz posiadał mieszkania na poddaszu. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski, chodnik z płyt chodnikowych. Częściowe ogrodzenie płotem betonowym i z cegły, brama wjazdowa i furtka metalowe w ramkach na słupkach metalowych. Teren działki uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw działka znajduje się na obszarze oznaczonym jako: tereny zabudowy zwartej; strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. W strukturze przestrzennej miasta obszar ten oznaczono jako „PC – strefa centralna”. Budynek położony na terenie działki 140 przy ul. Obrońców Westerplatte 8 w Nowym Stawie, nie został objęty Gminną Ewidencją Zabytków. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość położona jest w miejscu dobrej dostępności do punktów usługowo – handlowych i użyteczności publicznej. W pobliżu znajduje się Biedronka, Lewiatan, Poczta, centrum handlowe, banki, Rynek Miejski (w odległości do 200 m) oraz inne punkty usługowo – handlowe. Dworzec PKP znajduje się ok. 450 m od nieruchomości. Odległość do drogi krajowej nr 55 wynosi ok. 2 km. AUKCJA: Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8. Cena wywoławcza netto: 345 000,00 zł Minimalne postąpienie: 4 000,00 zł Wadium: 34 500,00 zł (Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję w dniu 27.10.2021 r. Składanie i analiza dokumentów oraz aukcja rozpoczną się o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej na I piętrze - pokój 123. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 22.10.2021 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja - Nowy Staw”. UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - kontakt: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon, w dniach 18-22.10.2021r. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w §3 Regulaminu. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie: POCZTA POLSKA NIERUCHOMOSCI oraz pod numerami telefonów: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Staw

Podobne nieruchomości