Dom 140,3m2, 4 pokoje Legnica, Ogrody, Będzińska 2
312 950 zł 2 231 zł/m2

POWIERZCHNIA

140,30 m2

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

323 m2

LICZBA POKOI

4

RODZAJ DOMU

szeregowiec

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE Syndyk Zdzisławy Narkiewicz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Legnicy, Wydział V Gospodarczy sygn. akt V GUp 144/20 ogłasza nieograniczony konkurs na sprzedaż z wolnej ręki: nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim w miejscowości Legnica w obrębie 0014, działka nr 210 o powierzchni 0,0323 ha, przy ul. Będzińskiej 2, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/000pokaż telefon. Na działce znajduje się dom jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony połączony z budynkiem garażu. 1. Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu oraz oglądania nieruchomości można uzyskać w terminie do dnia 15 października 2021r. pod numerem telefonu 692pokaż telefon (w dni robocze od 8 do 15), adres e’mail: 2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z regulaminem, który jest dostępny w Kancelarii Syndyka w Głogowie przy ul. Parafialnej 5a/1 w dni robocze od 8 do 15. Istnieje możliwość przekazania regulaminu w wersji elektronicznej. 3. Podstawowe zasady konkursu (pełne znajdują się w regulaminie konkursu): 1. Cena wywoławcza 312 950,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100) a) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 15 października 2021r. do godziny 15:00 na adres: Syndyk Alicja Perzanowska, ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów (decyduje data doręczenia oferty). b) Wysokość wadium wynosi 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej. c) Wadium powinno zostać wpłacone w całości na rachunek bankowy: Syndyk Alicja Perzanowska numer rachunku 36 1090 21pokaż telefon tytułem: „wadium GUp 144/20 ” w terminie do dnia 15 października 2021r. d) Analizy złożonych pisemnie ofert syndyk dokona najpóźniej do dnia 20 października 2021r. e) Regulamin konkursu oraz wycena nieruchomości są dostępne do wglądu w biurze syndyka, tj. w Głogowie przy ul. Parafialnej 5a/1.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Legnica, Ogrody, Będzińska 2

Podobne nieruchomości