To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, nyski, Cieszanowice

Dom na sprzedaż Cieszanowice,

205,40 m2
195 000 PLN 949 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu pisemnym nieograniczonym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanowice 33 Przedmiotem przetargu jest zbycie: prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19, k.m.2 o pow. 0,2361 ha, obręb 0003 Cieszanowice, prawa własności posadowionych na przedmiotowej działce budynków i budowli tj.: - budynek administracyjno-mieszkalny o pow. użytkowej 205,40 m², - budynek gospodarczy o pow. użytkowej 6,55 m², - ogrodzenie 1. Cena wywoławcza sprzedaży powyższych nieruchomości wynosi 195 000,00 zł netto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), zw. z Vat. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto. Nieruchomość położona jest w miejscowości Cieszanowice 33 w gminie Kamiennik, powiecie nyskim w województwie opolskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr OP1N/00021155/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 25.01.2021 r. do godz. 09:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się w Opolu przy ul. Oleskiej 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 25.01.2021 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308). Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-75-44, kom. 516-110-178, 77/889-82-90, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 2, w dniach od 04.01.2021 r. do 22.01.2021 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 7:00-13:00). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: +48 77 889 7544 Miroslaw.Kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
5
Powierzchnia całkowita:
205,40 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Nyski gmina: Kamiennik miejscowość: Cieszanowice