Lokal użytkowy 814,05m2, Warszawa, Wola, Mirów, Biała 4
4 350 000 zł 5 343,65 zł/m2

POWIERZCHNIA

814,05 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Lokal użytkowy położony w Warszawie przy ulicy Białej 4 o powierzchni 814,05 mkw., stanowiący odrębną nieruchomość, do którego przynależy udział wynoszący 26/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (działka nr 90 z obrębu 6-01-02 o powierzchni 1 314 mkw.). Lokal mieści się w czterokondygnacyjnym budynku biurowym z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej wynoszącej 3 155,43 mkw. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia zlokalizowane na parterze i w piwnicy budynku. Na parterze znajduje się sala operacyjna, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia o charakterze pomocniczym i socjalnym. Na kondygnacji podziemnej występują pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia socjalne. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Część pomieszczeń została wyposażona w klimatyzację. Obiekt posiada jedno wejście od frontu, od strony zachodniej (od ulicy Białej). Prawo własności do lokalu należy do Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/003pokaż telefon. Bank posiada również udział 26/100 w prawie wieczystego użytkowania gruntu (do 20.09.2093 r.) oraz prawie własności budynku. Zgodnie z księgą wieczystą numer WA4M/001pokaż telefon właścicielem gruntu jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A przyjętego Uchwałą Nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 roku. Zgodnie z ustaleniami planu obszar ten oznaczony jest symbolem 4B UMW – teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tego terenu obowiązują następujące główne ustalenia: - przeznaczenie terenu: teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ▪ minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 25%, ▪ maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,4, ▪ maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,4, ▪ maksymalna wysokość zabudowy – 28 m, ▪ przynależność terenu do obszaru zabudowy śródmiejskiej, ▪ lokalizacja usług, dostępnych od strony przestrzeni publicznej, w parterach budynków, ▪ lokalizacja podcieni o wysokości i formie przestrzennej zgodnej ze stanem istniejącym, ▪ dachy płaskie, ▪ lokalizacja placów ogólnodostępnych z nakazem szczegółowego opracowania nawierzchni i małej architektury. Budynek biurowy w Warszawie przy ul. Białej 4 nie jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, ale widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, jest objęty strefą ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego dla osiedla mieszkaniowego Mirów i również widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Rada m.st. Warszawy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku – w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ani uchwały o której mowa w art. 25 tej ustawy – w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (informacja z 2.11.2020 r. Urzędu m. st. Warszawy). LOKALIZACJA Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Warszawy, w dzielnicy Wola przy ulicy Białej, na granicy Centralnego Obszaru Biznesu. Dojazd do budynku możliwy jest bezpośrednio od strony ul. Białej. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Pod względem dostępności komunikacyjnej nieruchomość położona jest w rejonie o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacji zbiorowej. W promieniu 500 metrów zlokalizowane są 4 przystanki (Chłodna, Hala Mirowska, Wola-Ratusz, Kino Femina), które łącznie obsługują 12 linii autobusowych oraz 8 linii tramwajowych. W odległości około 1 km znajduje się stacja II linii metra Rondo ONZ. Nieruchomość oddalona jest około 300 metrów od jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta tj. od al. Jana Pawła II. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. INFORMACJE DODATKOWE Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo: - swobodnego wyboru oferty, - prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami, - odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny, - żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży, - do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Numer oferty: 38/7357/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Wola, Mirów, Biała 4