Lokal użytkowy 590,0m2, Opole, Kazimierza Malczewskiego
2 500 000 zł 4 237,29 zł/m2

POWIERZCHNIA

590,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wyjątkowa oferta 2 nieruchomości w doskonałej lokalizacji w sercu Opola. Idealne miejsce na prestiżową siedzibę firmy, małą klinikę lub wszelkiego rodzaju działalność usługową. Na sprzedaż piękna zabytkowa kamienica na ulicy Malczewskiego 4 oraz sąsiadujący z nią budynek biurowo - usługowy Malczewskiego 4a. Budynki stwarzają szerokie możliwości inwestycyjne ze względu na korzystne zapisy planu miejscowego. Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przewiduje dla nieruchomości następujące przeznaczenie: "17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16 MW/U, przeznaczonym na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują następujące ustalenia: 1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się również zabudowę zamieszkania zbiorowego, mieszkaniową jednorodzinną i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu religijnego i turystyki; 2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi; 3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w dowolnych proporcjach; 4) w budynku o funkcji mieszkaniowo-usługowej usługi można lokalizować pod warunkiem zapewnienia niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej i usługowej z zastrzeżeniem § 3 ust 2 pkt 5; 5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 6) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują historyczne linie zabudowy pokrywające się z obrysami zabudowy zabytkowej; 8) dla obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do likwidacji: a) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy z zastrzeżeniem lit.b, b) dopuszcza się przebudowę oficyny budynku przy ul. Osmańczyka 13 pod warunkiem poprawienia estetyki elewacji odznaczającego się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów; 9) zakaz lokalizacji budynków; 10) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków; 11) dla obiektu dysharmonizującego, oznaczonego na rysunku planu, poprawienie estetyki elewacji odznaczające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów przy zachowaniu współczesnej formy budynku; 12) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miejsca gromadzenia odpadów obsługującego cały teren, oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach; 13) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na rysunku planu jako elewacja do specjalnego opracowania; 14) zachowanie ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu; 15) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7, pkt 11. " link do uchwały: https://bip.um.opole.pl/download/file/uchwa%C5%82y/sriiuchwala.pdf Oba budynki były wykorzystywane na działalność biurowo - usługowo - handlową. Obecnie część pomieszczeń jest wynajmowana na działalność usługową (fryzjer, kaletnik i skate-shop). Zabytkowa kamienica mieści w sobie na parterze 2 lokale usługowe oraz część biurową i socjalną na piętrze a także poddasze jako strych oraz jest w niewielkiej części podpiwniczona. W "nowszym" obiekcie parter był wykorzystywany na działalność handlową, na 1 piętrze jest przede wszystkim duża otwarta przestrzeń bez ścian nośnych pozwalająca na duże możliwości aranżacyjne, 2 piętro zagospodarowane jest na pokoje gościnne i sale szkoleniowe. Wokół budynków zlokalizowane są miejsca parkingowe na terenie nieruchomości. Na ten moment oba budynki są ze sobą połączone wewnętrznym przejściem i posiadają jedno wspólne ogrzewanie - kotłownia gazowa w części piwnicznej, ale formalnie są to 2 odrębne nieruchomości na dwóch księgach wieczystych więc nic nie stoi na przeszkodzie by zostały faktycznie rozdzielone i każdy posiadał własne media, a także żeby mogły pełnić 2 niezależne funkcje. Obie nieruchomości posadowione są na 2 działkach w użytkowaniu wieczystym. Cena ofertowa to 2.5mln brutto za obie nieruchomości. To wyjątkowa i rzadko spotykana oferta z dużym potencjałem inwestycyjnym. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń i porozmawiaj o szczegółach i umówić się na prezentację. Aleksandra Cieplik tel. 697pokaż telefon e-mail: www.freedom-nieruchomosci.pl Zapraszam również do naszego Oddziału znajdującego się w Opolu przy ul. Ozimskiej 73A/1C (róg z Plebiscytową) Przy zakupie nieruchomości pomagamy również w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu na rynku. "Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny." Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 992/3685/OLS
Nr licencji zawodowej: 5253

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Opole, Kazimierza Malczewskiego

Podobne nieruchomości