Lokal użytkowy 721,83m2, Micin
800 000 zł 1 108,29 zł/m2

POWIERZCHNIA

721,83 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/000pokaż telefon. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 721,83 m². Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone oznaczeniem 5.UO.30 - teren usług oświaty . Cena wywoławcza do rokowań nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi 800 000,00 zł ( osiemset tysięcy złotych 00/100) + podatek 23 %VAT. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki, której wysokość ustalono w kwocie 80.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 10pokaż telefon B.S Wspólna Praca w Kutnie Oddział w Krzyżanowie do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata zaliczki przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków rokowań, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie rokowań oraz zgodę na zawarcie umowy. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach zawierającego oferowaną cenę w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 31 stycznia 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „ Czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin” Rokowania ze zgłoszonymi uczestnikami odbędą się 7 lutego 2022 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów. Niniejsza publikacja jest Informacją o ogłoszeniu o rokowaniach - pełna treść ogłoszenia, regulamin rokowań dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów - tablica ogłoszeń oraz pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00. Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06 Krzyżanów, dnia 16 listopada 2021 roku WÓJT /mgr.inż Tomasz Jakubowski/ Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: NET-BS-1230

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Micin