To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Micin

Lokal użytkowy na sprzedaż Micin,

721,83 m2
800 000 PLN 1 108 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 2021 poz.11 i 234) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 721,83 m². Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone oznaczeniem 5.UO.30 - teren usług oświaty . Cena wywoławcza do rokowań nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi 800 000,00 zł ( osiemset tysięcy złotych 00/100) + podatek 23 %VAT. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki, której wysokość ustalono w kwocie 80.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie Oddział w Krzyżanowie do dnia 4 października 2021 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata zaliczki przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków rokowań, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie rokowań oraz zgodę na zawarcie umowy. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach zawierającego oferowaną cenę w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 4 października 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „ Trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin” Rokowania ze zgłoszonymi uczestnikami odbędą się 8 października 2021 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów. Niniejsza publikacja jest Informacją o ogłoszeniu o rokowaniach - pełna treść ogłoszenia, regulamin rokowań dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów - tablica ogłoszeń oraz pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00. Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06 Krzyżanów, dnia 20 sierpnia 2021 roku WÓJT /mgr.inż Tomasz Jakubowski/ Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
721,83 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: kutnowski gmina: Krzyżanów miejscowość: Micin